Spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumenta

26 października 2017

W dniu 24 października 2017 roku w Bibliotece Radziejowa Słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów spotkali się na wykładzie Rzecznika Praw Konsumenta Panią Edytą Kozłowską, która przedstawiła szereg zagadnień związanych z tematem – „Jak reklamować wadliwy towar i odstąpić od umowy zawartej na odległość”.


Interesujący i ciekawy temat wywołał ożywioną dyskusję. Pani rzecznik przypomniała, że jej rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielanie konsumentom porad i informacji prawnej. W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców. W sprawach, w których w ocenie rzecznika naruszony został interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo, kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe – rzecznik może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem.

Karol szmagalski

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: