11 maja 2016

Regulamin I Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów, Włocławek , 3 czerwca 2016 r.

Treść Regulaminu I Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów


1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników I Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów

2. Forum odbywa się w Centrum Kultury Browar B oraz na placu przy Bulwarach im. Marszałka J. Piłsudskiego.

3. Wszyscy uczestnicy Forum zobowiązani są posiadać identyfikatory z widocznym imieniem i nazwiskiem oraz nazwą UTW, który reprezentują. Identyfikator należy posiadać w widocznym miejscu oraz okazywać na prośbę Organizatorów. Identyfikator nie podlega przekazywaniu innej osobie.

4. Identyfikator wraz z talonem żywnościowym stanowi podstawę wydania posiłku w godz. 15.00 – 16.45.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników pozostawione bez opieki.

6. Pojazdy, którymi przyjadą uczestnicy Forum należy odprowadzić na parking przy Bulwarach im. Marszałka J. Piłsudskiego w pobliżu mostu stalowego.

7. Zabrania się podczas trwania Forum spożywania alkoholu przez uczestników.

8. Organizatorzy i służba porządkowa Forum oznaczeni są identyfikatorami z napisem ORGANIZATOR.

9. Za sprawy organizacyjne poszczególnych UTW podczas Forum odpowiadają ich przewodniczący Rad Programowych lub prezesi zarządów.

10. Wszyscy uczestnicy Forum zobowiązani są do szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez ulice w pobliżu organizowanych imprez.

11. Podczas wycieczek do ciekawych miejsc we Włocławku za porządek i punktualność odpowiadają Piloci poszczególnych grup, do których poleceń należy się dostosować.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-15.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: