Projekt Work4All realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

24 czerwca 2021

Fundacja Aktywizacja Oddział w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o upowszechnienie informacji dotyczącej projektu Work4All realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Działania projektowe adresowane są do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego obejmując następujące wsparcie aktywizacyjne:

działanie obligatoryjne:
  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD);
oraz działania dodatkowe, wynikające z IPD i dostosowywane indywidualnie do potrzeb danego uczestnika:
  •  indywidualne konsultacje doradcze realizowane przez doradcę zawodowego, prawnika, psychologa,
  • warsztaty doskonalące kompetencje społeczne i zawodowe,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże i praktyki,
  • działania prowadzące do zatrudnienia, tj. indywidualne wsparcie specjalistów rynku pracy, m.in. job craftera,
  • warsztaty zarządzania finansami.
Uczestnikami projektu Work4All mogą być:
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby bierne zawodowo z powodu choroby, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, jednak chorowały przez okres co najmniej 182 dni w ciągu 2 lat przed rozpoczęciem udziału w projekcie.
Formy wsparcia zaplanowane w projekcie realizowane są bezpłatnie, dodatkowo uczestnicy skorzystać mogą z systemu dodatków finansowych (na dojazdy, opiekę nad osobą zależną, motywacyjny po podjęciu zatrudnienia).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o bezpośredni kontakt z Oddziałem Fundacji Aktywizacja w Bydgoszczy:

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: