Projekt profilaktyczny „Pamiętaj o zdrowiu – unikaj nałogu”

14 listopada 2016

Wydział Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przy współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladyslawia” realizuje w bieżącym roku akademickim zadanie powierzone przez Gminę Miasto Włocławek w formie projektu profilaktycznego „Pamiętaj o zdrowiu- unikaj nałogu”.


[fblike]

Odbiorcami działań są dzieci i młodzież z 3 szkół podstawowych oraz 3 gimnazjów z terenu miasta Włocławek, jak również ich rodzice. Zadania realizowane są w następujących placówkach:

– Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 5 Integracyjna oraz Gimnazjum Nr 5 Integracyjne,
– Zespół Szkół Nr 9 we Włocławku obejmujący Szkołę Podstawową Nr 22 oraz Gimnazjum Nr 3,
– Gimnazjum Akademickie przy Zespole Szkół Akademickich we Włocławku,
– Szkoła Podstawowa Nr 20 we Włocławku.

Za główne cele projektu przyjęto:
 zwiększenie wiedzy odbiorców z zakresu substancji psychoaktywnych, ich rodzajów, mechanizmów oddziaływania i wielowymiarowych konsekwencji;
 wyposażenie młodych ludzi w niezbędne umiejętności psychospołeczne.

Projekt obejmuje warsztaty profilaktyczne dostarczające informacji z zakres substancji szkodliwych dla zdrowia, rozwijające umiejętności intra- i interpersonalne m.in. z zakresu rozpoznawania własnych emocji, radzenia sobie ze stresem, asertywności oraz propagujące zdrowy styl życia. Ponadto zaplanowane zostały porady i konsultacje specjalistyczne (psychologiczne) dla rodziców uczniów.

Wśród realizatorów projektu są zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Pedagogicznych, jak i specjaliści reprezentujący placówki i instytucje współpracujące z Wydziałem oraz Uczelnią.

Projekt realizowany będzie do dnia 20 grudnia 2016 r.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: