Projekt „Aktywni włocławianie razem dla zdrowia i przyrody”

12 kwietnia 2021

Jeśli jesteś osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym (z niepełnosprawnością, korzystającą z pomocy społecznej) lub osobą z otoczenia osoby zagrożonej, zamieszkującą na terenie Włocławka, zgłoś się do udziału w projekcie „Aktywni włocławianie razem dla zdrowia i przyrody”.


Projekt „Aktywni włocławianie razem dla zdrowia i przyrody” realizowany jest przez „Ligę Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku „w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączeniespołeczne na obszarach objętych LSR. Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 47 240,00 Oferujemy udział w warsztatach z dietetykiem, terapeutą, fizjoterapeutą (indywidualne i grupowe), psychologiem oraz przyrodnikiem. Efektem warsztatów będzie ogród przyjazny ludziom i owadom. Zajęcia odbywały się będą na ternie Kujawskiej Szkoły Wyższej, w okresie od 01.05.2021 do 31.08.2021.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o złożenie formularza rekrutacyjnego, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz zaświadczenia o niepełnosprawności (osoby z otoczenia formularz rekrutacyjny i oświadczenie o przetwarzaniu danych).

Tylko do 12.04.2021r. przyjmujemy zgłoszenia do udziału w projekcie „Aktywni włocławianie razem dla zdrowia i przyrody”. Chętni  powinni dostarczyć następujące dokumenty (formularz rekrutacyjny, oświadczenie oraz orzeczenie o niepełnosprawności) do: Biura LOP ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek w dniach 8.04.21-12.04.21 godzinach 9:00 -13:00 lub przesłać pocztą. lub Centrum rehabilitacji Fizjo-fit Kujawskiej Szkoły Wyższej ul. Okrzei 94A 87-800 Włocławek w godzinach pracy centrum lub przesłać mailem lop.wloclawek@interia.pl ( skan formularza, oświadczenia i zaświadczenia, lub podpisany podpisem zaufanym). Ze względu na pandemię dopuszczamy przesłanie formularza mailem bez podpisu. Formularz zostanie podpisany podczas podpisywania umów.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: