Programu Erasmus+ wymiar praktyczny

27 września 2017

W dniach 18-22 września 2017 roku przedstawiciel Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, dr hab. Piotr Gawliczek, prof. KSW, przebywał w Kłajpedzkim Państwowym Uniwersytecie Nauk Stosowanych (Klaipeda State University of Applied Sciences). Zasadniczym celem pobytu była realizacja przedsięwzięć wynikających z programu Erasmus+, poprzez wygłoszenie serii wykładów. Ponadto przedstawiciel KSW uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej, w ramach której przedstawił referat. Szczególnym celem pobytu była promocja wizerunku KSW jako uczelni wyróżniającej się innowacyjnym podejściem do kształcenia, poprzez optymalne wykorzystywanie instrumentów e-learningu, powiązanych z platformami LMS ILIAS.


 [fblike]

Zgodnie z programem, przedstawiciel KSW wygłosił serię wykładów dla studentów, co zostało potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Wykłady dotyczyły zmiany paradygmatu kształcenia na kierunkach związanych z naukami społecznymi oraz humanistycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem dynamicznych zmian środowiska bezpieczeństwa. Nacisk położony został na możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz innowacyjnych form i metod kształcenia (np. urządzenia mobilne, serwisy społecznościowe jako narzędzia wspierające wykładowców). Wykłady wieńczyły sesje pytań oraz odpowiedzi.
W trakcie pobytu w Kłajpedzie, przedstawiciel KSW odbył ponadto serię spotkań roboczych z przedstawicielami uczelni. Stworzona została płaszczyzna rozwijania kontaktów na płaszczyźnie dydaktycznej i naukowej, zwłaszcza dot. sfery kształcenia na odległość Na uwagę zasługuje, że kwestie merytoryczne oraz organizacyjno-administracyjne zostały profesjonalnie przygotowane przez stronę litewską.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: