Praktyki dla studentów w ramach ERASMUS+ 2018/2019

22 lutego 2019

Zachęcamy studentów do realizacji praktyk zagranicznych z dofinansowaniem.


Minimalny okres pobytu na zagranicznej praktyce wynosi 2 miesiące a maksymalny 12 miesięcy.
Uczestnik zakwalifikowany na wyjazd na praktykę zawodową w Programie Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:
a) w czasie całego pobytu w instytucji przyjmującej na praktykę zawodową musi być zarejestrowany jako student studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, lub trzeciego stopnia studiów, lub być absolwentem bezpośrednio po ukończeniu stopnia studiów (do 12 miesięcy od daty ukończenia studiów);
b) w momencie wyjazdu student musi mieć zaliczony przynajmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (nie dotyczy absolwentów);
c) w trakcie wyjazdu nie może przebywać na urlopie dziekańskim ani być inaczej urlopowany (nie dotyczy absolwentów).

Z oferty mogą również korzystać absolwenci uczelni. Absolwent musi być zrekrutowany na wyjazd na ostatnim roku nauki (przed obroną pracy), a praktyka musi się rozpocząć i zakończyć
w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów (obrony).

Praktykę można odbyć w:
w przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub w innej instytucji (muzeum, bibliotece, szpitalu itp.)

Aktualne oferty praktyk: https://erasmusintern.org/

Więcej informacji- Koordynator Programu ERASMUS+ Joanna Skiba, tel. 660 719 054, international@ksw.wloclawek

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: