Pozytywna ocena Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych dla kierunku Pielęgniarstwo

7 maja 2021


Na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia z 4 maja 2021 r., po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie akredytacji oraz po dokonaniu oceny przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku uzyskała akredytację dla kierunku Pielęgniarstwo (studia pierwszego i drugiego stopnia) na okres kolejnych trzech lat. Ocena ta, to potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia, profesjonalizmu kadry dydaktycznej oraz dostosowania oferty i programów studiów do aktualnych potrzeb rynku pracy.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: