Pozytywna atestacja platformy LMS ILIAS

28 listopada 2016

Zakończyła się atestacja platformy LMS ILIAS (e-ksw.wloclawek.pl), uruchomionej 19 listopada br. w Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Dzięki otrzymaniu pozytywnej oceny, 26 listopada br., platforma znalazła się w oficjalnym wykazie instalacji LMS ILIAS funkcjonujących w międzynarodowym środowisku akademickim, administracji publicznej oraz gospodarce.


[fblike]

Największym jej użytkownikiem jest Uniwersytet w Kolonii, gdzie na platformie zarejestrowanych jest ok. 105 tysięcy aktywnych użytkowników. W Polsce atestację posiadają tylko trzy platformy: Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku (szczegóły – www.ilias.de).

Oprogramowanie LMS ILIAS jest ukierunkowane na osiąganie celów kształcenia oraz doskonalenia zawodowego. Kluczowymi zaletami oprogramowania są: (1) umożliwienie efektywnego tworzenie kursów i materiałów szkoleniowych poprzez oferowanie narzędzi i szablonów do automatyzacji pracy, (2) zastosowanie grup i kursów zapewniających zarządzanie, współdzielenie materiałów dydaktycznych – grupy i kursy agregują inne funkcjonalności takie jak: moduły nauczania, słowniki, wiki, fora, czaty, ankiety, testy, słowniki, pliki, (3) zapewnienie wielu sposobów dostarczania treści dydaktycznych w postaci modułów nauczania – ze względu na interoperacyjność, tzn. zapewnienie możliwość wymiany kursów z innymi podmiotami użytkującymi podobne platformy, (4) przewaga nad innymi systemami dzięki zintegrowanemu z platformą narzędziu ILIAS SCORM Edytor, (5) zapewnienie komunikacji poprzez czat tekstowy, forum dyskusyjne oraz pocztę elektroniczną, (6) zapewnienie dostępności wsparcia dla kanałów RSS, (7) odtwarzanie plików audio oraz wideo, (8) wykorzystanie narzędzi umożliwiających przeprowadzanie testów, ewaluacji, certyfikacji zajęć, w tym edycja i druk dyplomów oraz certyfikatów, (9) zapewnienie użytkownikowi, w ramach prywatnego pulpitu, zarządzania jego materiałami, (10) zapewnienie, dzięki portfolio, wskazania kompetencji oraz zainteresowań uczestników nauczania i moderatorów, (11) wspieranie różnych metod uwierzytelniania.
Kolejnym działaniem związanym z wprowadzaniem Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku do głównego nurtu podnoszenia edukacji polskiego społeczeństwa oraz rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego będzie włączenie KSW do bazy aktywności e-learningowej uczelni funkcjonującej pod egidą Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego (szczegóły – www.sea.edu.pl )
Bieżące informacje związane z wprowadzaniem e-learningu w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie i Obronności Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych dostępne są na stronie internetowej http://inobio.e-ksw.wloclawek.pl oraz profilach w mediach społecznościowych: Twitter, Facebook. Instagram oraz YouTube.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: