Posiedzenie Senatu – 26 września 2019 r.

29 października 2019

Na posiedzeniu w dniu 26 września 2019  r. Senat zatwierdził dokumenty regulujące działalność dydaktyczną Uczelni, które zostały dostosowane do wymogów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, m.in. Regulamin Studiów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Regulamin studiów podyplomowych, Regulamin potwierdzania efektów uczenia się przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku.


Podjęto także uchwały w sprawie przyporządkowania prowadzonych w Uczelni kierunków studiów do dyscyplin naukowych. Zatwierdzono także programy studiów, które obowiązują od cykli kształcenia rozpoczętych od roku akademickiego 2019/2020.  

Zatwierdzone uchwały:

 1. Uchwała Nr 12/19 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy
  o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku
 2. Uchwała Nr 13/19 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów podyplomowych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
 3. Uchwała Nr 14/19 Senatu KSW w sprawie w sprawie zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
 4. Uchwała Nr 15/19 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku
 5. Uchwała Nr 16 /19 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
 6. Uchwała Nr 17/19 Senatu KSW w sprawie uzupełnienia uchwały Nr 27/18 Senatu KSW z dnia 29.11.2018 r. w sprawie zatwierdzenia zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020
 7. Uchwała Nr 18/19 Senatu KSW w sprawie uzupełnienia uchwały Nr 9 /19 Senatu KSW z dnia 14.03.2019 r. w sprawie zatwierdzenia zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2020/2021
 8. Uchwała Nr 19/19 Senatu KSW w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Uczelni do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020
 9. Uchwała Nr 20/19 Senatu KSW w sprawie w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Uczelni do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczętych od roku akademickiego 2019/2020
 10. Uchwała Nr 21/19 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się przez  Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku
 11. Uchwała Nr 22/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku administracja dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 12. Uchwała Nr 23/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku bezpieczeństwo narodowe dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 13. Uchwała Nr 24/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku bezpieczeństwo narodowe dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym
 14. Uchwała Nr 25/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 15. Uchwała Nr 26/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku budownictwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 16. Uchwała Nr 27/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku energetyka dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 17. Uchwała Nr 28/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku logistyka dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 18. Uchwała Nr 29/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 19. Uchwała Nr 30/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym
 20. Uchwała Nr 31/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym
 21. Uchwała Nr 32/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku dietetyka dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 22. Uchwała Nr 33/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku fizjoterapia dla jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym
 23. Uchwała Nr 34/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pielęgniarstwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 24. Uchwała Nr 35/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pielęgniarstwo dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym
 25. Uchwała Nr 36/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku bezpieczeństwo narodowe dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu/ Filii KSW we Włocławku
 26. Uchwała Nr 37/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria mechaniczna dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na Zamiejscowym Wydziale Mechanicznym z siedzibą w Grudziądzu / Filii KSW we Włocławku
 27. Uchwała Nr 38/19 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora
  w sprawie ustalenia nazw filii powstałych z przekształcenia zamiejscowych jednostek organizacyjnych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
 28. Uchwała Nr 39/19 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora
  o przyznaniu medali „Za zasługi dla rozwoju KSW”

 

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709