Posiedzenie Senatu – 14 marca 2019 r.

22 marca 2019

Na posiedzeniu w dniu 14 marca 2019 r. Senat zatwierdził sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Akademickich oraz sprawozdanie finansowe Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku za 2018 rok. Zatwierdzono także dwa sprawozdania: sprawozdanie z działalności Wydziału Zamiejscowego w Nowym Targu oraz sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2017/2018.


 Ponadto dokonano zmiany nazwy studiów podyplomowych  oraz zatwierdzono program, plany studiów oraz efekty kształcenia dla kierunku „dietetyka” na tworzonym Wydziale Zamiejscowym we Lwowie. Senat opiniował także kandydaturę dr Jolanty Kloc na funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych.

Zatwierdzone uchwały:

1.     Uchwała nr 1/19  Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku Założyciela dotyczącego powołania dr Jolanty Kloc na funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych KSW we Włocławku

2.     Uchwała Nr 2 /19 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Zespołu Szkół Akademickich za 2018 rok

3.     Uchwała Nr 3/19 Senatu KSW  w sprawie zatwierdzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Zamiejscowego w Nowym Targu w roku akademickim 2017/2018

4.     Uchwała Nr 4/19 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2017/2018

5.     Uchwała Nr 5/19 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku za 2018 rok  

6.     Uchwała Nr 6/19 Senatu KSW  w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Przygotowanie Pedagogiczne” na „Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela”

7.     Uchwała Nr 7/19 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego we Lwowie

8.     Uchwała Nr 8/19  Senatu KSW w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia „Dietetyka” na Wydziale Zamiejscowym we Lwowie oraz zatwierdzenia programu i planów studiów oraz efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: