Posiedzenie Senatu – 12 grudnia 2019 r.

21 stycznia 2020

Na posiedzeniu w dniu 12 grudnia  2019  r. Senat zatwierdził Strategię Uczelni na lata 2020-2025 oraz Plan finansowy Uczelni na 2020 rok, a także sprawozdania z działalności Wydziałów/Filii za ubiegły rok akademicki. Zatwierdzono także, przygotowany w związku z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dokument  o nazwie „Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia” ustalający zasady i sposoby doskonalenia jakości procesu  dydaktycznego oraz sposoby weryfikacji tych działań. 


 Ponadto na posiedzeniu ustalono   również programy studiów podyplomowych „Wycenia nieruchomości” oraz „Zarządzanie nieruchomościami”, a także program studiów dla tworzonego kierunku „Zarządzanie” w Filii w Siemianowicach Śląskich.

Zatwierdzone uchwały:

  1. Uchwała Nr 40/19 Senatu KSW w sprawie opinii Senatu dot. zniesienia kierunków studiów: logopedia, transport i ekonomia na studiach I stopnia
  2. Uchwała Nr 41/19 Senatu KSW w sprawie zmiany Uchwały Nr 9/19 Senatu KSW z dnia 14.03.2019r. w sprawie zatwierdzenia Zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2020/2021 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku  
  3. Uchwała Nr 42/19 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Strategii rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na lata 2019-2025
  4. Uchwała Nr 43 /19 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
  5. Uchwała Nr 44/19 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności wydziałów w roku akademickim 2018/2019
  6. Uchwała Nr 45/19 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku dot. utworzenia studiów podyplomowych „Wycena nieruchomości” oraz ustalenia programu tych studiów podyplomowych
  7. Uchwała Nr 46 /19 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku dot. utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie nieruchomościami” oraz ustalenia programu tych studiów podyplomowych
  8. Uchwała Nr 47/19 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku dot. utworzenia kierunku „Zarządzanie” na studiach pierwszego stopnia w Filii w Siemianowicach Śląskich oraz ustalenia programu studiów dla tego kierunku
  9. Uchwała Nr 48/19 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania Planu finansowego Uczelni na rok 2020
  10. Uchwała Nr 49/19 Senatu KSW w sprawie opinii dot. powołania na funkcję Prorektora ds. nauki dr Henryka Stępnia, prof. KSW

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709