X Polski Kongres Przedsiębiorczości, Kraków 2023

11 sierpnia 2023


X Polski Kongres Przedsiębiorczości, Kraków 2023

BIZNES ● NAUKA ● ADMINISTRACJA

13 – 14 listopada 2023 r.

Miło nam zakomunikować że Kujawska Szkoła Wyższa została zaproszona do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu biznesowym organizowanym corocznie, które gromadzi przedsiębiorców, naukowców, samorządowców, ekspertów i liderów z gospodarki.
Celem Kongresu jest stworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk, promowanie innowacyjności oraz rozwijanie relacji biznesowych. Kongres oferuje uczestnikom szereg paneli dyskusyjnych, prelekcji i warsztatów, koncentrując się na tematach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, strategii biznesowych i komercjalizacji badań naukowych.

Nie ma przyszłości bez nowoczesności – nowe oblicze nauki
• Wsparcie uczelni – transfer wiedzy i technologii w warunkach akademickich
• Nauka i biznes, czyli na styku edukacji i przedsiębiorczości
• Współpraca Centrów Transferu Technologii z otoczeniem społeczno-gospodarczym
• Szkolenia szansą na rozwój firmy – inwestycja w pracowników
• Uczelnie przyszłości – sposoby na przyciągniecie studentów
• Wykształcony absolwent to lepszy pracownik
• Szkolenia szansą na rozwój firmy, jak przedsiębiorcy inwestują w pracowników

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709