Planowanie rozwoju gospodarczego regionu…

26 stycznia 2021


W dniu 25 stycznia 2021 przedstawiciele Instytutu Komercjalizacji Nauki uczestniczyli w wideokonferencji pt. Planowanie rozwoju gospodarczego regionu, której celem była prezentacja kierunków rozwoju województwa, wpływu pandemii na gospodarkę, planowanych do realizacji działań na rzecz rozwoju gospodarczego, a także podsumowanie pierwszego etapu projektu REGIOGMINA mającego na celu wsparcie przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim. Zarazem konferencja stanowiła wprowadzenie do upowszechnienia dotychczasowego dorobku analitycznego jaki powstał w ramach projektu, jak też zapoczątkowała konsultacje koncepcji Programu Rozwoju Gospodarczego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Poniżej krótka informacja projekcie:
   W 2020 roku zakończyła się realizacja fazy badawczej projektu REGIOGMINA finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z Programu Strategicznego GOSPOSTRATEG, realizowanego w latach 2019–2021 przez konsorcjum w składzie: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Diagnoza stanu i analiza potencjałów gospodarki regionu, opracowanie metodyki lokalnych programów gospodarczych gmin, opracowanie dopasowanego do cech i potrzeb regionu indywidualnego zestawu narzędzi oraz opracowanie wkładu merytorycznego do Programu Rozwoju Gospodarczego województwa, jako podstawy kompleksowych działań na rzecz aktywizacji gospodarczej to zrealizowane cele fazy badawczej. Poprawna identyfikacja potencjału endogenicznego regionu, jego społeczeństwa, przedsiębiorczości i głównych obszarów działalności przedsiębiorstw stanowi bowiem podstawę do projektowania instrumentów polityki rozwojowej. Szczegółowe raporty z fazy badawczej dostępne są na stronie www.regiogmina.kujawsko-pomorskie.pl
    W drugiej fazie projektu, która potrwa do końca 2021 roku określony zostanie praktyczny sposób wdrożenia zaproponowanych rozwiązań i rekomendacji, w tym m.in. w 21 gminach przeprowadzony zostanie pilotaż proponowanych metod i instrumentów wsparcia, natomiast na poziomie województwa opracowany w fazie badawczej projekt Programu Rozwoju Gospodarczego województwa poddany zostanie konsultacjom społecznym i stosownym procedurom, po których stanie się Programem spełniającym wymogi ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i stanie się dokumentem wdrożeniowym dla tej części Strategii Rozwoju Województwa 2030, która odpowiadać będzie za rozwój przedsiębiorczości.

Dr Andrzej Potoczek
Instytut Komercjalizacji Nauki

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709