Zaliczenie lektoratu semestr zimowy (platforma LERNI)

Dział Promocji KSW 20 lis , 2023 0 Comments

Grupy realizujące lektorat języka obcego wykonują właściwy poziom z platformy LERNI, zaliczenie odbywa się na podstawie uzyskanego z systemu certyfikatu. Certyfikat można automatycznie wygenerować po wykonaniu 80% przypisanego do poziomu materiału.

Certyfikaty składane są w trakcie sesji do właściwego Dziekanatu. Proszę nie przesyłać ich drogą mailową.

Arcydzieła

Dział Promocji KSW 17 lis , 2023 0 Comments

Panie z Koła Rękodzieła Artystycznego przy Stowarzyszeniu WUS w ramach projektu „Razem Lepiej 2” finansowanego przez Fundację Anwil w dniu 14 listopada 2023 r. w dalszym ciągu wykonywały ozdoby choinkowe.

Konkurs malarski

Dział Promocji KSW 17 lis , 2023 0 Comments

14 listopada 2023 roku dwie osoby: Jadwiga Jaroszewska i Elżbiety Pyra reprezentowały Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora na wystawie konkursowej prac malarskich zorganizowanej przez UTW w Toruniu z okazji Światowego Dnia Seniora. W konkursie brały udział 152 prace premierowe. Przedstawiono bardzo szeroki wachlarz myśli twórczej.

Zwycięzcą konkursu została nasza koleżanka Elżbieta Pyra. Gratulujemy.

Zarząd Stowarzyszenia WUS

Spotkanie sprawozdawczo-organizacyjne

Dział Promocji KSW 13 lis , 2023 0 Comments

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie” zaprasza wszystkich członków i zainteresowanych do sali im. Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej (sala nr 17 Collegium Novum) 18 listopada 2023 roku. o godz. 11. 15. na spotkanie sprawozdawczo-organizacyjne naszego Koła.

dr Ireneusz Pyrzyk, Profesor Uczelni

Nowa edycja programu Walczak NAWA

Dział Promocji KSW 13 lis , 2023 0 Comments

Ogłaszamy nową edycję programu im. prof. Franciszka Walczaka. To okazja dla naukowców i lekarzy do odbycia staży trwających od 1 do 6 miesięcy w najlepszych ośrodkach medycznych na całym świecie.

Celem Programu Walczak NAWA jest wzmocnienie potencjału polskich jednostek naukowych i podmiotów leczniczych poprzez wsparcie mobilności międzynarodowej badaczy obszaru nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu. Osoby realizujące projekty w ramach Programu mają możliwość przeprowadzenia badań naukowych i pracy u boku wybitnych specjalistów w najlepszych ośrodkach medycznych na całym świecie.

Do tej pory, dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Zdrowia, rozstrzygnięto trzy nabory, które pozwoliły polskim lekarzom poznać dobre praktyki badawcze oraz nowe metody terapii i procedury w Stanach Zjednoczonych. W trzech edycjach programu im. prof. Franciszka Walczaka grant na wyjazd do najlepszych ośrodków medycznych w USA przyznano  57 osobom na łączną kwotę 4 299 000 zł.

Wsparcie merytoryczne udzielone przez Agencję Badań Medycznych pozwoliło na wypracowanie nowej edycji, w której Program Walczak NAWA otwiera się na cały świat. O stypendia będą mogli się starać nie tylko przedstawiciele nauk medycznych, ale też farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.

O stypendium mogą starać się:

  • doktoranci i uczestnicy szkół doktorskich,
  • lekarze z tytułem co najmniej doktora, pracujący w szpitalach i innych placówkach leczniczych,
  • nauczyciele akademiccy uczelni i jednostek naukowych z nauk medycznych, farmaceutycznych i o zdrowiu.

Czwarta edycja programu różni się również formułą wsparcia finansowego. Program zapewnia finansowanie maksymalnie do 32 000 zł na każdy miesiąc pobytu w zagranicznym ośrodku goszczącym. Na wsparcie składają się: stypendium, koszty utrzymania i zakwaterowania oraz koszty podróży. Dodatkowo doktoranci i naukowcy, którzy wybiorą ścieżkę naukową i zdecydują się na wyjazd dłuższy niż trzy miesiące mogą otrzymać jednorazowe wsparcie materialne w wysokości 20 000 zł.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 31 stycznia 2024 r. w systemie teleinformatycznym NAWA.

Święto Niepodległości oraz wykład „Czyste powietrze – niska emisja”

Dział Promocji KSW 10 lis , 2023 0 Comments

W czwartek, 9.11.2023r. kolejny raz spotkaliśmy się z dr Marią Palińską w ramach projektu „Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”. Temat wykładu to „Czyste powietrze –niska emisja”. Wszyscy znamy podstawowy skład powietrza: 78% -azot, 21% -tlen i 1%- inne gazy. Czyste powietrze jest niezbędne do życia wszelkich organizmów żywych na Ziemi. Szczególnie szkodliwy jest SMOG. Niestety, w 2020r.w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie znalazły się polskie miasta: Kraków, Katowice, Warszawa, Wrocław. Na skutek działalności człowieka w atmosferze pojawia się coraz więcej szkodliwych dla zdrowia związków chemicznych (tlenki azotu, siarki, węgla, węglowodory aromatyczne i pyły). Źródłem tych szkodliwych substancji jest głównie przemysł, transport, energetyka, lokalne systemy grzewcze. Wpływa to negatywnie na zdrowie człowieka i przyczynia się do występowania chorób nowotworowych, serca i układu oddechowego, alergii oraz problemów rozrodczych. Jako szeregowi obywatele musimy mieć świadomość, że do ogrzewania naszych domów powinniśmy używać tylko dozwolonego opału oraz zwykłego papieru, tektury i nielakierowanego drewna. Jeśli chcemy dbać o zdrowie nasze i naszych dzieci wykluczone musi być spalanie śmieci. PALENIE ŚMIECI ZABIJA! Dziękujemy Pani dr M. Palińskiej za niezwykle interesujący i pożyteczny wykład.

„Polsko, moja Polsko, droga ma Ojczyzno, Wiekami naznaczona krwią przodków i blizną…” Te wzruszające słowa są początkiem wiersza napisanego i wygłoszonego przez naszą koleżankę, Basię Brzezińską. Bo przecież zbliża się 11 listopada – Święto Niepodległości, bliskie sercu każdego Polaka.

Druga część dzisiejszego spotkania poświęcona została właśnie tej uroczystości. Usłyszeliśmy wiązankę pieśni patriotycznych związanych z odzyskaniem niepodległości w 1918r. w wykonaniu zespołu słowno- muzycznego „Melodia”. Wszystkie te pieśni są znane każdemu Polakowi, ale szczególnie wzruszyła nas „Modlitwa Armii Krajowej” … „Polsko , moja Polsko, droga ma Ojczyzno, bądź mi zawsze matką, bądź mi zawsze bliską, bo kocham Cię jak zawsze, Ty moja Ojczyzno”

Tekst: Helena Dąbrowska
Zdjęcia: Władysława Guzowska

Senioralia – dzień drugi

Dział Promocji KSW 10 lis , 2023 0 Comments

18 października 2023 r. w hali widowiskowo-sportowej OSiR seniorzy wysłuchali koncertu zespołu Sergieja Kriuczkowa. Następnie odbyła się potańcówka do późnych godzin wieczornych.

Skip to content