Oświadczenie Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

30 września 2022


Szanowni nauczyciele akademiccy KSW,
Szanowni pracownicy administracji,
Drodzy studenci i słuchacze studiów podyplomowych.

Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2022/2023. Dla niektórych kierunków rozpocznie się on z dwutygodniowym opóźnieniem, co nie wpłynie na realizację programów studiów, a wynika wyłącznie z przyczyn organizacyjnych niezależnych od nowo powołanego Rektora KSW oraz zaniedbań poprzedniej władzy.

Stoi przed nami wiele wyzwań, wynikających z sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, dotyczących drastycznych zmian cen czynników energetycznych oraz ogólnej drożyzny. Zmusza to nas do podjęcia działań oszczędnościowych na szeroką skalę.

Zwracam się tą drogą do nauczycieli akademickich, aby w miarę możliwości podjęli przygotowanie swoich zajęć w trybie zdalnym (do 50% zakładanych efektów nauczania), niezależnie od tego co wcześniej uzgodnili z właściwymi Dyrektorami Instytutów.

Dążymy do tego aby zajęcia prowadzone w obiektach Uczelni kończyły się najpóźniej o godz. 16.00, a docelowo realizowane były tylko w soboty.
Jednym słowem – oszczędzamy na każdym kroku, ale nie kosztem jakości kształcenia. Zapewnienie planowanych efektów uczenia się jest naszą ambicją i nie powinno być odkładane na lepsze czasy.

Pragnę poinformować, że nawiązaliśmy już kontakty z kilkoma uczelniami z Ukrainy, co zaowocuje dodatkowymi środkami finansowymi dla uczelni. Podejmujemy także temat pozyskania nowych środków z funduszy europejskich.

Wszystkie te działania, łącznie z pracą nad nowymi kierunkami studiów, stworzą w przyszłości duży impuls rozwojowy dla Kujawskiej Szkoły Wyższej.

Kończąc, pragnę serdecznie podziękować kadrze naszej uczelni za podjęcie się tej pracy, niezależnie od wysokości wynagrodzenia.
Studentom i słuchaczom dziękuję za wybór naszej uczelni i życzę wielu sukcesów na polu naukowym i w życiu osobistym.

Rektor KSW
dr Henryk Stępień, prof. KSW

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: