Oferta pracy ZUS Oddział w Toruniu

28 czerwca 2021


Stanowisko ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej
ZUS Oddział w Toruniu

Nazwa komórki organizacyjnej
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

Miejsce pracy
ZUS Inspektorat w Grudziądzu

Adres miejsca pracy
ul. Wybickiego 39, 86-300, Grudziądz

Województwo
kujawsko-pomorskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego
stanowisko ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji

Zadania
Zapewnia opracowywanie spraw w ramach realizacji procesów dotyczących obsługi wniosków i korespondencji osób posiadających polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, zainteresowanych uzyskaniem lub zmianą  świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji na podstawie umów międzynarodowych.

Wymagania
Niezbędne:

wykształcenie średnie
Mile widziane:

wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, ubezpieczenia społeczne, prawo)
minimum 6 miesięcy  pracy związanej z ustalaniem kapitału początkowego i praw do emerytur i rent
Wymagania dodatkowe:

znajomość ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
 
znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 
znajomość rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i 987/2009

umiejętność obsługi pakietu MS Office
Jeśli posiadasz kompetencje:

orientacja na cel
orientacja na jakość
komunikacja
współpraca
orientacja na klienta
rozwiązywanie problemów
radzenie sobie w trudnych sytuacjach
TO ZACHĘCAMY DO PRZESŁANIA DOKUMENTÓW.

CZEKAMY NA TWOJE DOKUMENTY:

CV,
list motywacyjny, ze wskazaniem stanowiska, o które ubiega się kandydat
skany dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, staż pracy, inne niezbędne.
W przypadku ofert korespondencyjnych uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie własnoręcznie podpisanej klauzuli o następującej treści:

’Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.’

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu aplikacji na skrzynkę e-mail lub datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Toruniu.

Miejsce składania:

Dokumenty należy przesłać przez formularz aplikacyjny wybierając Aplikuj na dole oferty lub korespondencyjnie/osobiście na adres:
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Toruniu
ul. Mickiewicza 33-39
87-100 Toruń
Wydział Kadrowo-Płacowy
tel. 56/ 610 93 00 lub 56/610 94 00

Termin, do którego należy składać dokumenty
07-07-2021

Oferujemy
miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat ZUS w Grudziądzu
ul. Wybickiego 39
86-300 Grudziądz

poszukujemy 1 kandydata,
umowa na czas określony w celu zastępstwa,
skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
rozpatrywane będą oferty kompletne, dostarczone w wymaganym terminie, zgodne z wymaganiami formalnymi,
lista kandydatów publikowana na www.zus.pl/praca pod ofertą pracy oraz w BIP.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:

sprzęt komputerowy,
sprzęt biurowy.
Warunki wykonywania pracy: (proszę usunąć/wykreślić niepotrzebne)

spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
konieczność poruszania się po całym obiekcie,
konieczność odbywania podróży służbowych,
budynek IV-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na III piętrze,
miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: