Oferta pracy Oddziału ZUS w Toruniu

11 marca 2021

Młodszy konsultant COT – Grudziądz


Zadania: Prowadzi (pod nadzorem starszego konsultanta lub kierownika referatu) telefoniczną obsługę klientów ZUS, w tym w ramach prowadzonych telefonicznych kampanii wychodzących i przychodzących oraz obsługę korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną (email, czat) w ramach COT.
Niezbędne:
·        wykształcenie średnie,

·        doświadczenie zawodowe do 1 roku.

Mile widziane:

·        wykształcenie wyższe

Wymagania dodatkowe:

·        znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

·        umiejętność obsługi pakietu MS Office

Jeśli posiadasz kompetencje:

·        orientacja na cel

·        orientacja na jakość

·        komunikacja

·        współpraca

·        elastyczność

·        nastawienie na rozwój

·        orientacja na klienta

·        rozwiązywanie problemów

·        radzenie sobie w trudnych sytuacjach

TO ZACHĘCAMY DO PRZESŁANIA DOKUMENTÓW.

Wymagane dokumenty:

·        CV,

·        list motywacyjny,

·        skany dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, staż pracy, inne niezbędne.

·        skan (opcjonalnie zdjęcie) własnoręcznie podpisanego oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór klauzuli zamieszczony jest na końcu ogłoszenia w rubryce ’Wymagana klauzula’).

·        kopia świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

Miejsce składania:

·        skrzynka e-mail: rekrutacja.torun@zus.pl
w tytule maila proszę wskazać stanowisko, o jakie kandydat się ubiega
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Toruniu
ul. Mickiewicza 33-39
87-100 Toruń
Wydział Kadrowo-Płacowy
Tel. 56/610 93 00, 56/610 94 00

Dodatkowe informacje:

miejsce wykonywania pracy
Inspektorat ZUS w Grudziądzu
ul. Wybickiego 39
86-300 Grudziądz

·        poszukujemy 2 kandydatów,
umowa na czas określony w celu zastępstwa,

·        skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne

·        nadsyłanych dokumentów nie zwracamy

·        proces rekrutacji obejmować będzie: test wiedzy/sprawdzenie wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Oddziału ZUS w Toruniu lub w formie zdalnej (na wypadek zaostrzenia przepisów bezpieczeństwa).

·        rozpatrywane będą oferty kompletne, dostarczone w wymaganym terminie, zgodne z wymaganiami formalnymi.

·        lista kandydatów publikowana na www.zus.pl/praca pod ofertą pracy oraz w BIP.

Wymagana klauzula:

’Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.’

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Termin, do którego należy składać dokumenty
19-03-2021             

Wyposażenie stanowiska pracy:

·        sprzęt komputerowy,

·        sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:

·        spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,

·        polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,

·        wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,

·        konieczność poruszania się po całym obiekcie,

·        konieczność wykonywania pracy poza biurem,

·        konieczność odbywania podróży służbowych,

·        budynek IV -piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych

·        stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na IV piętrze,

·        miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,

·        wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,

·        przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,

·        drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,

·        w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: