Oferta pracy Oddziału ZUS w Toruniu

15 marca 2021

Młodszy konsultant COT – Grudziądz


stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji – 3

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej
ZUS Oddział w Toruniu

Nazwa komórki organizacyjnej
Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych 3

Miejsce pracy
ZUS Inspektorat we Włocławku

Adres miejsca pracy
Pl. Wolności
87-800 Włocławek, 87-800, ul. Płocka 167 (SOK i przyjmowanie korespondencji i przesyłek)

Województwo
kujawsko-pomorskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego
stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji – 3

Zadania
Zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.

Wymagania
Niezbędne:

wykształcenie średnie
Mile widziane:

wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia)
Wymagania dodatkowe:

znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy,
znajomość ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych  i  rozporządzeń do tej ustawy,
umiejętność obsługi pakietu MS Office,
Jeśli posiadasz kompetencje:

orientacja na cel
orientacja na jakość
komunikacja
współpraca
nastawienie na rozwój
radzenie sobie w trudnych sytuacjach
To zachęcamy do złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty:

CV,
list motywacyjny,
skany dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, staż pracy, inne niezbędne.
skan (opcjonalnie zdjęcie) własnoręcznie podpisanego oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór klauzuli zamieszczony jest na końcu ogłoszenia w rubryce ’Wymagana klauzula’).
Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu aplikacji na adres mailowy podany w pozycji ’Miejsce składania dokumentów’ lub datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Toruniu.

Miejsce składania:

– skrzynka e-mail: rekrutacja.torun@zus.pl
w tytule maila proszę wskazać stanowisko, o jakie kandydat się ubiega
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Toruniu
ul. Mickiewicza 33-39
87-100 Toruń
Wydział Kadrowo-Płacowy
tel. 56/ 610 93 00 lub 56/610 94 00

Dodatkowe informacje:

miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat ZUS we Włocławku
ul. Plac Wolności 18/19
87-800 Włocławek
poszukujemy 3 kandydatów,
skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
proces rekrutacji obejmować będzie: test wiedzy/sprawdzenie wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Oddziału ZUS w Toruniu lub w formie zdalnej (na wypadek zaostrzenia przepisów bezpieczeństwa),
rozpatrywane będą oferty kompletne, dostarczone w wymaganym terminie, zgodne z wymaganiami formalnymi,
lista kandydatów publikowana na www.zus.pl/praca pod ofertą pracy oraz w BIP.
Wymagana klauzula:

’Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.’

Termin, do którego należy składać dokumenty
26-03-2021

Oferujemy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:

sprzęt komputerowy,
sprzęt biurowy.
Warunki wykonywania pracy:

spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
konieczność poruszania się po całym obiekcie,
konieczność odbywania podróży służbowych,
budynek II-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na I lub II piętrze,
miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują  się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: