Naukowo o dysleksji rozwojowej i innych trudnościach w uczeniu się. Porozumienia Uczelni z Zespołem Szkół nr 3 i Zespołem Szkół Integracyjnych nr 1

6 czerwca 2016

Wydział Nauk Pedagogicznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku we współpracy z Włocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji zorganzowali 2 czerwca 2016 r. regionalną Konferencję „Dysleksja rozwojowa
i inne trudności w uczeniu się – aspekty naukowe oraz pragmatyczne”. Podczas Konferencji Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku podpisała porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół nr 3 im. M. Grzegorzewskiej we Włocławku oraz Zespołem Szkół Integracyjnych nr 1 im. Szarych Szeregów we Włocławku.


[fblike]

 

Porozumienie ze strony Uczelni podpisał Rektor prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski, ze strony ZS nr 3 – Dyrektor mgr Katarzyna Migdalska, ze strony ZSI – Dyrektor mgr Dorota Grzybowska. Porozumienie obejmować będzie m.in. organizację wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowym i popularnonaukowym o tematyce związanej z pedagogiką społeczną, opiekuńczą i specjalną, logopedią oraz rewalidacją, partnerstwo w zakresie przygotowania i prowadzenia różnych form doskonalenia zawodowego – studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz współorganizację konkursów o charakterze naukowym i popularnonaukowym.

Głównym celem Konferencji było zapoczątkowanie szerszej dyskusji w kontekście problematyki specyficznych i ogólnych trudności w uczeniu się poprzez wymianę doświadczeń, wyników badań czy obserwacji ze strony przedstawicieli różnych środowisk zaangażowanych w działania profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne i badawcze wobec zjawiska problemów w nauce. Ponadto istotnym zamierzeniem organizatorów oraz prelegentów Konferencji było także popularyzowanie wiedzy z zakresu dysleksji rozwojowej i innych trudności w uczeniu się w środowiskach oświatowych, wśród nauczycieli, pedagogów, specjalistów, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Podczas konferencji wygłoszone następujące referaty:

•    Działalność Włocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji – mgr Mirosława Żbikowska, wiceprzewodnicząca Włocławskiego Oddziału PTD
•    Mózgowe podstawy procesów uczenia się – dr hab. n. med. Wojciech Beuth – neurochirurg, adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku,  Kierownik Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  we Włocławku
•    Procesy integracji sensorycznej a uczenie się – mgr Paweł Jurkiewicz, mgr pedagogiki rewalidacyjnej, certyfikowany terapeuta SI – Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne „Praxis” we Włocławku
•    Rola ruchu w procesie uczenia się – dr Marek Zieliński, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku, 2-gi stopień specjalizacji zawodowej z wychowania fizycznego
•    Emocje w procesie uczenia się – dr n. med. Maria Posłuszna-Owcarz, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu Kierownik Oddziału we Włocławku,  psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodziezy SPZPS we Włocławku
•    Psychologiczne funkcjonowanie osób z dysleksją rozwojową – dr Beata Płaczkiewicz, dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
•    Dziecko z dysleksją w domu i w szkole – praktyka dnia codziennego – mgr Joanna Osowska, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
•    Ryzyko dysleksji i jego diagnozowanie – mgr Zofia Wojdat, Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku
•    Stymulowanie rozwoju  mowy u dzieci w przedszkolu (na przykładzie działań logopedycznych w Przedszkolu Publicznym nr 19 „Bajka” we Włocławku)- dr Tomasz Borowiak, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
•    Zaburzenia funkcji językowych jako jeden z symptomów dysleksji- mgr Jolanta Zielińska, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
•     Trauma dziecięca a funkcjonowanie szkolne – dr Lidia Wiśniewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
•    Neuro-dydaktyka. Szansa czy złudzenie – mgr Robert Bielecki, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: