Posiedzenie Senatu – 30 listopada 2017 r.

20 października 2017

Na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2017 r. Senat zaopiniował Plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2018 rok oraz dokonał wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2017. Zatwierdzono także unormowania dotyczące rekrutacji na kierunki studiów na prowadzenie których Uczelnia otrzymała w ostatnimi czasie pozwolenie od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Ponadto zgodnie ze Statutem Uczelni Senat zatwierdził sprawozdania z działalności w roku akademickim 2016/2017 Wydziału Nauk Pedagogicznych, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych, Wydziału Nauk Technicznych oraz Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego z siedzibą w Grudziądzu. Na wniosek Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu utworzono oraz zatwierdzono efekty kształcenia dla nowych studiów podyplomowych: Rytmika i taniec w edukacji. Senat opiniował także wniosek Rektora w sprawie połączenia wydziałów.

Zatwierdzone uchwały:

1. Uchwała Nr 48/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych unormowań dotyczących rekrutacji kandydatów w Kujawskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019 na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunek „logopedia” – studia pierwszego stopnia oraz „bezpieczeństwo narodowe”- studia drugiego stopnia (uzupełnienie Uchwał Nr 11/16 z dnia 20.05.2016 r. i Nr 24/17 Senatu KSW z dnia 30.03.2017r.)

2. Uchwała Nr 49/17 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania Planu rzeczowo-finansowego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na 2018 rok.

3. Uchwała Nr 50/17 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora dotyczącego połączenia Wydziałów Uczelni

4. Uchwała Nr 51/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2016/2017

5. Uchwała Nr 52/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Rytmika i taniec w edukacji” na Wydziale Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tych studiów

6. Uchwała Nr 53/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Nauk Pedagogicznych w roku akademickim 2016/2017

7. Uchwała Nr 54/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych w roku akademickim 2016/2017– wniosek referuje Dziekan WNSiT

8. Uchwała Nr 55/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Nauk Technicznych w roku akademickim 2016/2017

9. Uchwała Nr 56/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego z siedzibą w Grudziądzu w roku akademickim 2016/2017

10. Uchwała Nr 57/17 Senatu KSW w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uczelni za 2017 rok.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709