Posiedzenie Senatu – 29 listopada 2018 r.

26 października 2018

W dniu 29 listopada 2018 r. Senat KSW zatwierdził, zgodnie z wytycznymi nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zasady rekrutacji na studia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020. Zatwierdzono także sprawozdania z działalności Wydziałów w roku akademickim 2017/2018. Podjęto decyzję o utworzeniu nowych kierunków studiów w Uczelni: „Zarządzanie” na Wydziale Zamiejscowym w Siemianowicach Śląskich, „Bezpieczeństwo Narodowe” na Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu oraz „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych. Zatwierdzono efekty kształcenia dla tych kierunków studiów. Zatwierdzono również efekty kształcenia dla nowoutworzonych kierunków studiów podyplomowych „Zarządzanie oświatą” oraz „Zarządzanie zasobami ludzkimi”. Ponadto, zgodnie z § 124 Statutu ust. 3 KSW, Senat zaopiniował Plan rzeczowo-finansowy na rok 2019.


Zatwierdzone uchwały:

1. Uchwała Nr 27/18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku
2. Uchwała Nr 28/18 Senatu KSW w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uczelni za 2018 rok
3. Uchwała Nr 29/18 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania Planu rzeczowo-finansowego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na 2019 rok
4. Uchwała Nr 30/18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2017/2018
5. Uchwała Nr 31/18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych w roku akademickim 2017/2018
6. Uchwała Nr 32/18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego z siedzibą w Grudziądzu w roku akademickim 2017/2018
7. Uchwała Nr 33/18 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Siemianowicach Śląskich
8. Uchwała Nr 34/18 Senatu KSW w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia „Zarządzanie” na Wydziale Zamiejscowym w Siemianowicach Śląskich oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów
9. Uchwała Nr 35/18 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” na Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów
10. Uchwała Nr 36/18 Senatu KSW w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów
11. Uchwała Nr 37/18 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie zasobami ludzkimi” na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych oraz zatwierdzenie efektów kształcenia dla tych studiów
12. Uchwała Nr 38/18 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie oświatą” na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych oraz zatwierdzenie efektów kształcenia dla tych studiów

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709