Nadzwyczajne zebranie walne Stowarzyszenia WUS

14 listopada 2016

W dniu 10.11.2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora. Porządek zebrania dotyczył przede wszystkim dwóch punktów, mianowicie uzupełniającego wyboru dwóch członków Zarządu oraz zmiany w Statucie Stowarzyszenia.


W wyniku złożenia rezygnacji z funkcji członków Zarządu przez koleżankę Honoratę Książkowską i koleżankę Zofię Krukowską, należało uzupełnić skład Zarządu spośród przedstawicieli obecnych na zebraniu. W wyniku tajnego głosowania do Zarządu weszły: koleżanka Zofia Basta oraz koleżanka Lucyna Małobłocka.
Drugim punktem było zatwierdzenie Zmian w Statucie Stowarzyszenia. Zmiany dotyczyły §8 i §31. W §8 została uszczegółowiona działalność odpłatna i nieodpłatna. Natomiast do §31 dopisano dodatkowe źródła pozyskiwania mienia.
Protokół z zebrania będzie do wglądu w biurze Zarządu, natomiast ujednolicona wersja Statutu dostępna będzie na stronie internetowej Stowarzyszenia WUS.
(LM)

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: