LMS ILIAS narzędziem uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia

7 kwietnia 2017

Z inicjatywy Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych, dr. Henryka STĘPNIA, platforma e-learningowa LMS ILIAS zostanie po raz kolejny wykorzystana jako narzędzie wspierania procesu dydaktyczno-naukowego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Tym razem będzie instrumentem wspieraniu wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.


[fblike]

ILIASW toku ostatnich zajęć z przedmiotu „Strategia bezpieczeństwa” (8-9 kwietnia br.) przeprowadzone zostanie badanie ankietowe. Dotychczas było to realizowane
w formie indywidualnego wypełniania wydrukowanych na papierze w formacie A-4 kwestionariuszy, co w konsekwencji wiązało się ze żmudnym podsumowywaniem wyników, przy sporym nakładzie czasu osób zatrudnionych w dziekanatach.
W tym roku będzie inaczej. Opracowane zostały dwa e-kwestionariusze, które będą dostępne po zalogowaniu się na platformę. Pierwszy dotyczy oceny przedmiotu, w tym przypadku „Strategia bezpieczeństwa” oraz jego prowadzącego, natomiast drugi będzie dotyczył kwestii administracyjnych oraz funkcjonowania dziekanatów.
Podobnie jak w przypadku ankietowania dot. oceny miejsca pracy, wypełnienie e-ankiet jest anonimowe i nie powinno stwarzać problemów. Planuje się, że wkrótce ankietowaniem w nowej formule zostaną objęci kolejni wykładowcy WNSiT oraz przedmioty. Należy podkreślić dużą aktywność studentów na platformie LMS ILIAS, co potwierdza fakt, że ankietę o miejscu pracy wypełniło dotychczas prawie 140 osób, a ponad 100 osób ukończyło „E-learningowy kurs wprowadzenia do świadomości wielokulturowej”, drukując stosowne zaświadczenia.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: