Kurs e-learningowy świadomości wielokulturowej

19 grudnia 2016

W ramach realizacji koncepcji wdrażania e-learningu dla potrzeb procesu kształcenia, w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie i Obronności Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych wykonane zostało autoryzowane tłumaczenie, z języka angielskiego na polski, „Kursu e-learningowego świadomości wielokulturowej”. Kujawska Szkoła Wyższa jest tym samym pierwszą uczelnią w kraju, w której kurs ten może być prowadzony po polsku, a certyfikaty ukończenia również będą generowane w tym języku.


[fblike]

Przedmiotowy kurs, jako „Introduction to Culture Awareness – ICA” został opracowany w 2012 roku dla potrzeb NATO, w ramach prac międzynarodowej grupy, składającej się z ekspertów wielu dziedzin, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, bezpieczeństwa i obronności, pedagogiki oraz psychologii. Kurs był dotychczas dostępny jedynie w języku angielskim, na platformach LMS ILIAS dowództw, uczelni i ośrodków szkolenia Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także w uczelniach wojskowych państw członkowskich. Ukończyło go dotychczas kilkadziesiąt tysięcy osób. Kujawska Szkoła Wyższa uzyskała możliwość dostępu oraz przetłumaczenia kursu na bazie zasad i procedur dot. dystrybucji produktów e-learningowych, wykonanych na potrzeby kształcenia i szkolenia w państwach NATO.
Jak wynika z założeń, celem kursu jest podniesienie poziomu indywidualnej świadomości wielokulturowej oraz umożliwienie zrozumienie istoty tego zjawiska. To także przedstawienie palety różnych kwestii o znaczeniu kulturowym, które codziennie wywierają na nas wpływ. Struktura kursu bazuje na sześciu dniach tygodnia, od poniedziałku do soboty, zaś każdy dzień stanowi jedną lekcję. Każda lekcja obejmuje różne kwestie przedstawione w formie studiów przypadków (pytania z jedną odpowiedzią poprawną). Zgodnie z zasadami nauczania, natychmiastowa informacja zwrotna ma na celu optymalne przyswojenie materiału. Po każdej lekcji/dniu można zapoznać się z komentarzem do pytań. Kurs kończy się testem składającym się z 20 pytań. Po ukończeniu kursu, absolwent powinien: (1) lepiej zrozumieć, jak świadomość istnienia odmiennych kultur oraz różnic kulturowych może poprawić relacje międzyludzkie, (2) określić przeszkody na drodze do skutecznej komunikacji międzykulturowej, (3) wykorzystać umiejętności komunikacyjne do właściwego zachowania się w środowisku międzynarodowym, (4) definiować podstawowe terminy dotyczące sfery świadomości wielokulturowej. Ostatnim elementem, po pozytywnym zaliczeniu testu, jest wygenerowanie przez LMS ILIAS indywidualnego certyfikatu, zawierającego imię i nazwisko osoby, datę ukończenia oraz przypisany kod QR. Średni czas realizacji kursu wynosi około czterech godzin.
Od początku stycznia 2017 roku, „Kurs e-learningowy świadomości wielokulturowej”, będzie dostępny dla pracowników i studentów Kujawskiej Szkoły Wyższej oraz ew. podmiotów współpracujących z uczelnią. Kwestie rejestracji do kursu oraz logowania na platformę LMS ILIAS zostaną przedstawione w najbliższym czasie.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: