„Kurs e-learningowy świadomości wielokulturowej” już dostępny on-line

9 stycznia 2017

Zgodnie z zapowiedzią z 19 grudnia 2016 roku, na platformie LMS ILIAS jest już dostępny „Kurs e-learningowy świadomości wielokulturowej”. Tym samym pracownicy oraz studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku mają możliwość przystąpienia, jako pierwsi w kraju, do jego realizacji w języku polskim. Docelowo kurs będzie dostępny w dwóch wersjach językowych także dla przedstawicieli podmiotów krajowych oraz zagranicznych współpracujących z uczelnią.


[fblike]

Udostępnienie kursu jest elementem wdrażania koncepcji e-learningu dla potrzeb procesu kształcenia, realizowanej w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie i Obronności Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych. Kluczowym elementem było wykonanie autoryzowanego tłumaczenia, z języka angielskiego na polski, kursu „Introduction to Culture Awareness – ICA”. Jak wynika z założeń, celem kursu jest podniesienie poziomu indywidualnej świadomości wielokulturowej oraz umożliwienie zrozumienia istoty tego zjawiska. To także przedstawienie palety różnych kwestii o znaczeniu kulturowym, które codziennie wywierają na nas wpływ. Struktura kursu bazuje na sześciu dniach tygodnia, od poniedziałku do soboty, zaś każdy dzień stanowi jedną lekcję. Każda lekcja obejmuje różne kwestie przedstawione w formie studiów przypadków. Kujawska Szkoła Wyższa uzyskała możliwość dostępu oraz przetłumaczenia kursu na bazie zasad i procedur dot. dystrybucji produktów e-learningowych, wykonanych na potrzeby kształcenia i szkolenia w państwach NATO.
Kurs jest dostępny dla wykładowców biorących udział w programie pilotażowym e-learningu dla potrzeb Wydziału Zamiejscowego w Nowym Targu. Kurs mogą ukończyć także pracownicy uczelni posiadający adresy mailowe w domenie @ksw.wloclawek.pl, po uprzedniej rejestracji na platformie i założeniu konta. Dostęp do kursu zostanie umożliwiony także studentom, po wcześniejszej weryfikacji ich adresów mailowych, co wynika z procedur cyberbezpieczeństwa związanych z funkcjonowaniem platformy LMS ILIAS.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: