KSW w gronie uczelni konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju

21 kwietnia 2017

19-21 kwietnia 2017 roku, w Wilnie odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. kształcenia na odległość, funkcjonującej w ramach konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju (PfP Consortium Advanced Distributed Learning Working Group). Organizatorem przedsięwzięcia było Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych Litwy.


W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele czternastu państw: NATO oraz krajów konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju – PdP (Armenia, Bułgaria, Estonia, Gruzja, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Polska, Rumunia, Ukraina, Stany Zjednoczone, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy), a także dowództw i instytucji edukacyjnych Sojuszu, w tym dowództwa strategicznego NATO ds. transformacji (ACT) z Norfolk, Akademii Obrony NATO z Rzymu, Szkoły NATO z Oberammergau oraz Bałtyckiej Akademii Obrony z Tartu. Celem posiedzenia była wymiana doświadczeń oraz optymalizacja współpracy podmiotów krajowych oraz międzynarodowych, zajmującymi się e-learningiem. W stolicy Litwy obecna była dwuosobowa grupa oficerów z Uniwersytetu Obrony Narodowej Ukrainy z Kijowa, stanowiąc element programu wspierania transformacji systemu szkolnictwa wojskowego tego kraju (Defence Education Enhancement Program – DEEP). Uczestnikiem posiedzenia był przedstawiciel Kujawskiej Szkoły Wyższej – dr hab. Piotr Gawliczek, dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie i Obronności, który przedstawił prezentację na temat prowadzonych w Uczelni szkoleń dla grup specjalistów wspomnianej uczelni z Kijowa, z użyciem platformy LMS ILIAS. Informacje wzbudziły duże zainteresowanie uczestników z krajów partnerskich Sojuszu, stąd można spodziewać się, że wkrótce podobne rozwiązania zostaną wykorzystane w ramach programu DEEP Armenia. Uczestnictwo w posiedzeniu przyniosło także korzyści w postaci uzyskania zestawu kursów e-learningowych, wykorzystywanych w Akademii Obrony NATO, Szkole NATO oraz Akademii Obrony Narodowej Szwecji. Będą one wkrótce dostępne na platformie LMS ILIAS Kujawskiej Szkoły Wyższej w wersji angielskiej, zaś najbardziej przydatne w procesie kształcenia w KSW, np. Introduction to NATO oraz Introduction to Common Security and Defence Policy zostaną przetłumaczone na język polski. Konsorcjum PdP to skrócona wersja nazwy – Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju Akademii Obrony i Instytutów Studiów Bezpieczeństwa (PfP Consortium of Defence Academies and Security Studies Institutes). To prestiżowa organizacja międzynarodowa utworzona w 1999 roku, jako wspólna inicjatywa amerykańsko – niemiecka. Konsorcjum PdP jest ukierunkowane na wspieranie procesu edukacji obronnej i wojskowej poprzez promowanie szerokiej współpracy na płaszczyźnie instytucjonalnej. Jego siedziba znajduje się w Europejskim Centrum Studiów Obronnych im. George C. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen. Pod auspicjami konsorcjum PdP funkcjonuje osiem grup roboczych, z których jedna zajmuje się kształceniem na odległość. Na platformie LMS ILIAS grupy https://pfpcadl.act.nato.int/ są dostępne kursy e-learningowe, w języku angielskim, dot. wybranych kwestii sfery bezpieczeństwa i obronności. Kolejne posiedzenie grupy roboczej odbędzie się w listopadzie w Kiszyniowie (Mołdowa).

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: