KSW liderem e-learningowego projektu NATO

31 lipca 2017

W dniach 28-31 lipca, w budynku Collegium Novum KSW we Włocławku, odbyło się inauguracyjne spotkanie uzgodnieniowe ws. uruchomienia projektu NATO dot. opracowania kursu e-learningowego dla potrzeb państw Sojuszu oraz krajów partnerskich.


Przedsięwzięcie miało charakter warsztatów, połączonych z przyjęciem procedur merytoryczno-organizacyjnych oraz opracowaniem podstawowych modułów kursowych w edytorze SCORM, do ich dalszego rozbudowywania. Uczestnikami byli przedstawiciele Centrum E-Learningu Uniwersytetu Obrony Narodowej Ukrainy z Kijwa oraz pracownicy Centrum E-Learningu Kujawskiej Szkoły Wyższej (CEL).

Projekt realizowany jest w ramach programu DEEP Ukraina. Nosi nazwę “Advanced E-learning Cybersecurity Course inspired by Generic Reference Curriculum – NATO standards”. Liderem jest prof. nadzw. dr hab. Piotr Gawliczek, kierownik CEL. Istota projektu polega na twórczym przekształceniu dokumentu Sojuszu “Wzorcowy program kształcenia w sferze cyberbezpieczeństwa” w kurs e-learningowy w edytorze SCORM. Będzie on opracowywany równolegle po angielsku i ukraińsku, natomiast wszystkie jego elementy będą realizowane na platformie LMS ILIAS e-ksw.wloclawek.pl. Jak wynika z przyjętej matrycy działań, planowane są kolejne spotkania koordynacyjne (w Kijowie oraz Włocławku). Zakończenie prac planowane jest na marzec 2018 roku. Uwzględniając towarzyszące projektowi okoliczności można ocenić, że wzmocniony zostaje jednocześnie potencjał promocyjno-wizerunkowy KSW, jako wiarygodnego podmiotu, zdolnego do kierowania projektami międzynarodowymi.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: