KSW dynamizuje współpracę z Biurem do Spraw Proobronnych MON

4 września 2017

Powodzeniem zakończyły się, prowadzone z inicjatywy Rektora KSW, prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego, działania ukierunkowane na włączenie Uczelni w system szkolenia dla potrzeb organizacji proobronnych oraz klas mundurowych. Jak wynika z pisma skierowanego przez dyrektora Biura do Spraw Proobronnych MON (BdSP) do Rektora KSW, uczelniana platforma LMS ILIAS, jako jedyna w Polsce, zostanie wykorzystana, od września br., dla potrzeb programu PASZPORT.


Docelowo, również do szkolenia wojskowego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe. Stało się to możliwe dzięki konsekwentnemu zacieśnianiu współpracy Uczelni z BdSP w podejmowaniu wysiłków na rzecz bezpieczeństwa oraz edukacji proobronnej młodego pokolenia Polaków. W kontekście współpracy z BdSP, uruchomiona została dedykowana platforma LMS ILIAS kursy.ksw.wloclawek.pl. Została skonfigurowana dla prowadzenia kursów w formule on-line, m.in. „e-Vademecum strzelca. Proobronny kontra ILIAS”. Tym samym możliwym stało się przystąpienie do jego zaliczania przez wytypowanych uczestników ogólnopolskiego programu „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP”. Ponadto będzie on wykorzystywany na potrzeby dydaktyczne Uczelni, wiążąc się ze specjalnością „proobronność” na studiach pierwszego, drugiego stopnia i podyplomowych na kierunku bezpieczeństwo narodowe, a także dostępny komercyjnie. Docelowo, potencjał e-learningowy KSW zostanie również spożytkowany na potrzeby szkolenia wojskowego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe. W tym celu ma powstać oddzielny portalu dedykowany wyłącznie temu obszarowi. Symbolicznym elementem nawiązującym do współpracy jest rysunek „Proobronny kontra ILIAS” (autor – Magdalena Rochnowska), wykorzystywany do celów promocji KSW

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: