Komunikat nr 1

Data publikacji: 10 kwietnia 2019

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku i działający w jej strukturach Kujawsko – Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku są organizatorami II KUJAWSKO-POMORSKIEGO FORUM SENIORÓW, którego głównym celem obok wymiany doświadczeń będzie konsolidacja środowiska seniorów, promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej osób starszych oraz poszukiwania różnych form artykułowania zainteresowań osób w wieku senioralnym.


Do udziału w II Kujawsko-Pomorskim Forum Seniorów zapraszamy reprezentacje (do 10 osób) wszystkich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jednostki samorządu terytorialnego (1-3 osoby) działające w województwie kujawsko – pomorskim na rzecz seniorów.

Proponujemy, aby 1 przedstawiciela samorządu terytorialnego zaprosił UTW w ramach kontaktów z Wójtem, Burmistrzem, Prezydentem i Starostą i włączył w skład swojej reprezentacji.

W związku z koniecznością uzgodnienia wszelkich spraw programowych i organizacyjnych uprzejmie prosimy:

1.    Zgłoszenie woli udziału Reprezentacji UTW i jednostki samorządu terytorialnego (Zgłoszenie uczestnictwa w załączeniu) w terminie do 15 marca 2019 r.

2.    Wszelkie uwagi dotyczące realizacji Deklaracji Programowej I Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów z 3 czerwca 2016 r. i propozycje nowych zapisów w Deklaracji II Forum prosimy kierować do Organizatorów na podany poniżej adres e-mailowy

3.    Zgłoszenie prezentacji własnej działalności kulturalnej podczas II Forum np. prezentacja rękodzieła, haftu, wyszywanek, origami, fotografii artystycznej itp. – do 15 marca 2019 r.

4.    Organizatorzy zapewniają po 1 stoliku, sztaludze i 3 krzesła na organizację stosika UTW

5.    Informujemy uprzejmie, że koszt uczestnictwa 1 osoby w Forum (dotyczy zarówno reprezentacji jak i członków zespołów artystycznych oraz wytwarzających rękodzieło artystyczne wynosi 10 zł, które stanowić będzie swoiste zobowiązanie udziału tych osób w spotkaniu.

6.    Zgłoszenie zespołu artystycznego (wokalnego, teatralnego i kabaretowego) wraz z krótką charakterystyką – do 15 marca 2019 r.

7.    Każdy uczestnik II Forum otrzymuje identyfikator, materiały programowe Forum, wydawnictwa informacyjne i posiłek

8.    Występy artystyczne zespołów w czterech kategoriach (wokalne, kabaretowe, teatralne i rękodzieło artystyczne) będą oceniane przez profesjonalne Jury i nagradzane finansowo przez Honorowych Patronów

9.    Należną kwotę prosimy przekazać na Konto KSW nr 57 9550 0003 2001 0070 4777 0001 (Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku) z dopiskiem II Forum Seniorów

10.Wszelką korespondencję, w tym Zgłoszenie uczestnictwa prosimy kierować do Pani mgr Ewy Murszewskiej  w Dziale Dydaktyki KSW, ul. Okrzei 94A, 87-800 Włocławek – nr telefonu 660 717 051, adres e-mailowy kdutw@ksw.wloclawek.pl

11. W terminie do 15 kwietnia 2019 r. zostanie opublikowany Komunikat nr 2 w którym zostaną zamieszczone kolejne informacje o organizacji II Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów                                                               

ORGANIZATORZY

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709