Jubileusz 30-lecia powstania Oddziału we Włocławku Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera

21 września 2023


Włocławek stał się ośrodkiem regionalnym dla rzeczoznawców majątkowych. Ta przesłanka i jubileusz 30-lecia powstania Oddziału PSRWN były główną inspiracją do zorganizowania spotkania jubileuszowego i napisania historii powstania Oddziału. Dziś członkowie Oddziału i zaproszoni goście otrzymali publikację prezentującą powstanie i działalność Oddziału. Ta publikacja jest o  rzeczoznawcach a także o historii Oddziału, jest dużo faktów, zdarzeń i dokumentacja fotograficzna. Jej autorem jest obecny Prezes Oddziału Jerzy Lewandowski posiadający Europejskie Uznanie Zawodowe.

Powstanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego należy łączyć ze zmianami ustrojowymi w Polsce. Zawód rzeczoznawcy majątkowego stał się nieodłącznym elementem rynku nieruchomości.

Po  powstaniu PSRWN w 1991 r.  Również wśród specjalistów zajmujących się problematyką szacowania nieruchomości na terenie byłego województwa włocławskiego zrodziła się idea powołania organizacji zawodowej. W miesiącu maju 1993 r. odbyło się zebranie założycielskie Oddziału PSRWN Włocławek. W pierwszym zebraniu uczestniczyli specjaliści różnych zawodów: geodeci, budowlańcy, architekci i rolnicy. Wielu z nich to biegli z listy wojewody w zakresie szacowania nieruchomości. Pierwszym prezesem wybrany został  Kol. Kazimierz Ritter z zawodu mgr inż. geodezji.

Oddział swoją działalność skupiał na doskonaleniu zawodowym rzeczoznawców majątkowych, na przestrzeganiu zasad etyki, reprezentowanie zawodu wobec organów władzy, instytucji i urzędów.

Wiele miejsca poświęcono organizacji szkoleń i seminariów dla członków PSRWN.

Dziś w roku jubileuszu Oddział we Włocławku liczy 18 członków i wszyscy są rzeczoznawcami majątkowymi, to najwięcej rzeczoznawców w Stowarzyszeniu od 30 lat. Sześciu członków jest na liście biegłych Sądu Okręgowego we Włocławku. Spośród członków 7 osób to rzeczoznawcy majątkowi od ponad 20 lat, 2 osoby posiadają uprawnienia od 10 do 19 lat i 9 osób uzyskało uprawnienia w okresie ostatnich 10 lat.

Mimo różnych problemów naszą misją jest niezależnie służyć mieszkańcom, przedsiębiorcom, samorządom i Skarbowi Państwa. Etyka zawodowa, rzetelność, niezależność, skuteczność i należyta staranność w wykonywaniu wycen, umacnianie atrybutów zawodu zaufania publicznego to praca i zadania Oddziału we Włocławku.

Jubileusz był okazją do podziękowania samorządom, instytucjom, sądom, spółdzielniom mieszkaniowym za współpracę, za możliwość stałego doskonalenia sposobu korzystania z niezbędnych dla tego zawodu informacji.

Podziękowano wszystkim członkom Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości z całego 30-letniego okresu działalności za wkład w sukces Włocławskiego Oddziału.

Wręczono srebrną odznakę „Zasłużony dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych” dla Jolanty Rożko oraz za zasługi i działalność na rzecz Stowarzyszenia Odznakę Honorową PSRWN otrzymali: Agnieszka Jura- Walczak, Kazimierz Ritter i Piotr Witczak.

W wydarzeniu wzięli udział:
– Roman Bisping – wiceprezydent Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. Prof. Andrzeja Hopfera
– prof. Stanisław Kunikowski – prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
– Domicela Kopaczewska
– Piotr Kowal

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709