13 stycznia 2020

Grant dla Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „II Wojna Światowa rozpoczęła się 80 lat temu w Polsce” z Fundacji ANWIL dla Włocławka został zakończony

Anwil za pośrednictwem swojej fundacji korporacyjnej „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” w marcu 2019 r. ogłosił konkurs pod hasłem „Ocalić od zapomnienia” w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicę Powstania Warszawskiego.


Celem konkursu było dofinansowanie inicjatyw na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej, a zwłaszcza wzmacniania poczucia przynależności oraz integracji z „małą ojczyzną”.

W ramach konkursu zgłoszony przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku projekt „II WOJNA ŚWIATOWA ROZPOCZĘŁA SIĘ W POLSCE” został pozytywnie oceniony przez fundację i otrzymał dofinansowanie w wysokości 7 392 zł.

Projekt składał się z trzech filarów:

1. Cykl wykładów dla słuchaczy Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku poświęconych 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

2. Zorganizowanie przez Studenckie Koło Naukowe Historyków Historykon KSW we Włocławku konferencji naukowej podczas której studenci przedstawią wydarzenia związane z wojną i okupacją niemiecką na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej w latach 1939-1945, a wszystkie materiały zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie.

3. W związku z realizowaną inicjatywą ufundowania we Włocławku pomnika poświęconego osobom związanym z Włocławkiem i powiatem włocławskim (1186 osób), którzy zostali zamordowani wiosną 1940 r. w ramach Zbrodni katyńskiej, zostanie opublikowane specjalne wydawnictwo ukazujące ich biogramy i okoliczności ich śmierci.

Projekt z udziałem studentów KSW, uczniów Zespołu Szkół Akademickich i słuchaczy Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku był realizowany do końca grudnia 2019 r.

Wszystkie założenia zostały przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku i partnerów społecznych zrealizowane w okresie od 1 września do 31 grudnia 2019 r.

Zrealizowano w tym okresie łącznie 11 wykładów w różnych środowiskach we Włocławku i innych miejscowościach poświęconych II wojnie światowej w których wzięło udział łącznie 590 uczestników.  Młodzież szkół średnich i studenci KSW opracowali łącznie 50 referatów naukowych poświęconych wojnie i okupacji w latach 1939-1945 r. na terenie Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

Podsumowaniem tych działań była konferencja naukowa w dniu 13 grudnia 2019 r. podczas której sami autorzy przedstawili 5 najciekawszych opracowań historycznych. Otrzymali oni nagrody książkowe i rzeczowe. Dodatkowo wybrano jeszcze 12 innych, które łącznie zamieszczono w specjalnym wydawnictwie które pt. „II wojna światowa rozpoczęła się 80 lat temu w Polsce” ukazało się drukiem i zostało przekazane do bibliotek publicznych i szkolnych w regionie.

Ukazało się także drukiem opracowanie „Mieszkańcy Włocławka i powiatu włocławskiego – ofiary Zbrodni katyńskiej 1940 r.” w którym autor dr Władysław Kubiak przedstawił 118 biogramów osób związanych z tym regionem, którzy urodzili się tutaj, mieszkali i pracowali, służyli w 14 Pułku Piechoty i na posterunkach lub komisariatach Policji oraz uczyli się we włocławskich szkołach.

I ta książka została przekazana do bibliotek szkolnych i publicznych w regionie.

Wykłady, organizacja konferencji naukowej oraz dwie publikacje historyczne zostały sfinansowane ze środków Fundacji Anwil dla Włocławka, za co składamy serdeczne podziękowania.

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-15.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: