Fundacja Ari Ari realizuje projekt pn. „Wiedza i umiejętności dla aktywności osób niewidomych i słabowidzących”

31 maja 2021

Fundacja Ari Ari realizuje projekt pn. Wiedza i umiejętności dla aktywności osób niewidomych i słabowidzących.


Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej 40 osób z niepełnosprawnością wzrokową z woj. kujawsko-pomorskiego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku 18-65 lat, biernych zawodowo, zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem i ubóstwem, poprzez wzrost umiejętności i kompetencji społecznych, życiowych, samodzielności, kwalifikacji zawodowych, kompetencji cyfrowych i podniesienie kompetencji społecznych osób z otoczenia.

POBIERZ Informacje o projekcie
POBIERZ Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
POBIERZ Lista gmin i obszarów objętych programami rewitalizacji
POBIERZ Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu
POBIERZ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu
POBIERZ Formularz zgłoszeniowy osoby z otoczenia
POBIERZ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby z otoczenia

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709