Dyrektor Centrum Systemów Bezpieczeństwa i Kształcenia Służb Mundurowych mgr Ireneusz Wieczorek w siedzibie 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu

13 grudnia 2016

W dniu 12 grudnia 2016 roku w Sali Pamięci 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego w Inowrocławiu podpisano porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku.


Porozumienie uwzględnia potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, integracji środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Udział w negocjacjach Dyrektora Centrum Systemów Bezpieczeństwa i Kształcenia Służb Mundurowych oraz doprowadzenie do sfinalizowania przedsięwzięcia, staje się także sukcesem Uczelni, biorąc pod uwagę tworzenie się nowego rodzaju Sił Zbrojnych RP, jakimi są Wojska Obrony Terytorialnej.
Jest to także kolejny krok Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku w lepszym przygotowaniu absolwentów szkoły z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego, a także pokazanie drogi do dalszego rozwijania nabytych umiejętności na studiach w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, na kierunku Bezpieczeństwo narodowe.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: