Skorzystaj z dofinansowania kosztów studiów dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd”

6 września 2021


Gmina Miasto Włocławek jest realizatorem finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.
W ramach Modułu II oferowane jest wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole wyższej (studia I stopnia, studia II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, studia doktoranckie), w szkole policealnej oraz w kolegium.
Dofinansowanie ze środków PFRON dotyczy opłat za naukę (czesne) oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.
Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
Aktualnie trwa nabór wniosków w ramach ww. programu na I semestr roku akademickiego 2021/2022. Termin zakończenia naboru wniosków upływa 10 października 2021 roku.
Wnioski można składać w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek lub w formie elektronicznej za pomocą systemu SOW https://sow.pfron.org.pl.
Szczegółowe informacje na temat programu udzielane są przez pracowników Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, parter – sala przyjęć, a także pod numerem telefonu 54 423 23 88 lub na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych https://pfron.org.pl.

Zapoznaj się z naszą ofertą studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiów podyplomowych.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: