Badanie jakości kształcenia na Włocławskim Uniwersytecie Seniora

30 października 2017

W trosce o podnoszenie jakości kształcenia Włocławskiego Uniwersytetu Seniora działającego przy Kujawskiej Szkole Wyższej, w czerwcu, 2017 roku zostały przeprowadzone badania przez dyrektora Instytutu Pedagogiki, dr Renatę Brzezińską.


Do badań zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety, wypełniony przez 104 słuchaczy.

Badania miały na celu:
– Poznać potrzeby i preferencje słuchaczy co do rodzajów i treści zajęć prowadzonych na
Uniwersytecie;
– Poznać sugestie i uwagi w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych;
– Zgodnie z oczekiwaniami słuchaczy, zaplanować zajęcia dydaktyczne pod kątem ich
zainteresowań;
– Wykorzystać sugestie i uwagi słuchaczy do poprawy jakości obszaru dydaktycznego.
Analizę wyników badań Autorka przedstawiła na wykładzie, 26 października 2017 roku.
Generalnie zdecydowana większość słuchaczy (78%) jest zadowolona z formuły działania Uniwersytetu oraz podejmowanych aktywności. Niektórzy badani przedstawili sugestie co do zmian w dalszym funkcjonowania WUS. W zakresie propozycji uatrakcyjnienia wykładów, słuchacze wyszczególnili następujące:
– wykłady z wizualizacją, pokazem multimedialnym, slajdy, wykresy , zdjęcia, krótkie filmiki poglądowe – 15 osób
– wykłady 45-minutowe ( nie dłużej z uwagi na ograniczoną percepcję, ewentualnie po 45 minutach przerwa i ciąg dalszy) + dyskusja po wykładzie- czynne włączanie słuchaczy – 6 osób
– wykłady związane z treningiem pamięci – 3 osoby
– wykłady prowadzone w różnych miejscach, także spotkania w plenerze, zwiedzanie połączone z wykładem (także nekropolie -1 osoba) -3 osoby
– zaczynać czwartkowe wykłady hymnem seniora WUS– 2 osoby.
Propozycje innych działań naukowych były następujące:
– organizacja koła historycznego i przyrodniczego;
– konferencje, seminaria naukowe – 23 osoby;
– seminaria popularno-naukowe z udziałem słuchaczy/ organizowane przez słuchaczy- 17 osób;

– referaty i prezentacje słuchaczy (np. hobby);
– spotkania z ciekawymi ludźmi;
– przybliżenie kultury innych narodów.
Słuchacze sformułowali także propozycje zmian w działalności, a wśród nich:
– sala o lepszej akustyce, poprawić nagłośnienie w sali wykładowej
– częstsze występy zespołu ,,Melodia”, więcej śpiewu
– mobilizować słuchaczy do bardziej czynnego udziału w zajęciach.

Kilka osób pisało o znakomitym prowadzeniu WUS przez obecną prezes p. Halinę Sarnowską np.
– Chcę dodać, że podziwiam panią Prezes Sarnowską za jej pracę i wielkie zaangażowanie.
– Pragnę, aby Pani Sarnowska nadal została prezesem i nas prowadziła.

Wiele z powyższych propozycji zostało już ujętych w planie pracy Uniwersytetu, pozostałe będą sukcesywnie realizowane podczas pracy w II semestrze i kolejnym roku akademickim.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: