Aplikuj na międzynarodowe szkolenia Erasmus+ TCA

21 kwietnia 2023


Szkolenia międzynarodowe Erasmus+ (TCA – Training and Cooperation Activities) to inicjatywa, w ramach której organizowane są wydarzenia, seminaria i warsztaty umożliwiające realizację działań zmierzających do osiągnięcia lepszej jakości projektów, wypracowywanie lepszych rezultatów programowych oraz nawiązywanie nowych partnerstw strategicznych.

Szkolenia oraz pobyt są finansowane przez organizację goszczącą, natomiast koszty podróży – przez polską Narodową Agencję.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia realizowane w ramach TCA mają różnorodny charakter i różnorodną tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów Erasmus+. Są skierowane do wszystkich sektorów programu.

Aktualna oferta szkoleń jest dostępna na stronie: https://erasmusplus.org.pl/szkolenia-miedzynarodowe-erasmus-tca. Tam również znajdują się najczęściej zadawane pytania dotyczące wyjazdów na międzynarodowe szkolenia.

Szczególnie zachęcamy do aplikowania na wydarzenia, w których termin zgłoszeń upływa niebawem:

Fostering digital pedagogies through international cooperation 
Sektor: Szkolnictwo wyższe; Słowenia, 7-9 czerwca 2023 r., termin aplikowania: 24.04.2023. 
Szkolenie dla kadry akademickiej chcącej lepiej zrozumieć cyfrową transformację w procesie nauczania i usłyszeć przykłady dobrych praktyk. 
Aplikuj tu: https://salto-et.net/events/show/SI01_0487_THO_2023

Small Scale Projects on Inclusion and Diversity for Newcomers
Sektor: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych; Ioánnina, Grecja, 20-23 czerwca 2023 r., termin aplikowania: 24.04.2023.
Szkolenie dla nowych beneficjentów pracujących z uczniami z mniejszymi szansami, ze specjalnymi potrzebami, gdzie dowiedzą się, jak przygotować projekt akcji KA2 dotyczący partnerstw na małą skalę, oraz będą mieli okazję znaleźć partnera do swojego projektu. 
Aplikuj tu: https://salto-et.net/events/show/EL01_0479_TSS_2023

APPETISER – An introduction to international youth work 
Sektor: Młodzież; Sofia, Bułgaria, 4-9 czerwca 2023 r., termin aplikowania: 24.04.2023.
Szkolenie skierowane dla pracowników młodzieżowych aktywnie działających na szczeblu lokalnym lub krajowym, którzy nie mają jeszcze doświadczenia w projektach na poziomie międzynarodowym, a chcieliby takie podjąć i poznać możliwości oferowane przez programy Erasmus+ Młodzież oraz Europejski Korpus Solidarności. Aplikuj tu: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/appetiser-an-introduction-to-international-youth-work.11077/

Partnership-building activity for organisations working with NEETs
Sektor: Młodzież; Malmö, Szwecja, 13-15 czerwca 2023 r., termin aplikowania: 27.04.2023.
Wydarzenie dające możliwość wymiany doświadczeń oraz stworzenia partnerstw dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz gmin czy samorządów pracujących z młodzieżą NEET (not in employment, education or training).
Aplikuj tu: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/partnership-building-activity-for-organisations-working-with-neets.11142/

How to be an antiracist 
Sektor: Młodzież; Malta, 4-9 września 2023 r., termin aplikowania: 28.04.2023. 
Szkolenie skierowane dla pracowników młodzieżowych, nauczycieli, badaczy, pracowników opieki społecznej, pracujących z ludźmi wywodzącymi się z mniejszości rasowych lub etnicznych i/lub młodzieżą migracyjną, mające na celu wzmocnienie działań oraz praktyk antyrasistowskich i antydyskryminacyjnych. 
Aplikuj tu: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/how-to-be-an-antiracist-training-course.11113/

Blended mobility for Higher Education: challenges, opportunities and concrete implementation 
Sektor: Szkolnictwo wyższe; Bruksela, Belgia, 7-9 czerwca 2023 r., termin aplikowania: 29.04.2023. 
Wydarzenie przedstawiające możliwości programu Erasmus+ i zasady dotyczące mobilności oraz działań dla instytucji w sektorze Szkolnictwa wyższego. 
Aplikuj tu: https://salto-et.net/events/show/BE01_0296_THO_2022

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709