Ukazała się publikacja pod redakcją dr. Ireneusza Pyrzyka – „Aktualność pedagogii oraz pedagogiki Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej”

16 października 2015

Przekazujemy do rąk czytelników najnowszą monografię Wydziału Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej pt. „Aktualność pedagogii oraz pedagogiki Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej”, pod redakcją dr. Ireneusza Jana Pyrzyka — prof. nzw. KSW we Włocławku, przygotowaną we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka — Markiem Michalakiem. Jest to czwarta już książka tego autora poświęcona tym razem nie tylko Januszowi Korczakowi, ale także jego wiernej współpracowniczce Stefanii Wilczyńskiej.


2015 aktualnosc pedagogiiPublikacja wpisuje się w nurt korczakowskiej bibliografii z roku na rok coraz szerszej zarówno ilościowo jak i merytorycznie (problemowo). Jak sugeruje sam tytuł, jej autorzy chcą zwrócić uwagę czytelników także na osobę Stefanii Wilczyńskiej i tym samym uzupełnić to nieprzeciętne zjawisko pedagogiczne, które od lat utożsamia się najczęściej z osobą Janusza Korczaka. Tymczasem Jej wpływ na życie, poglądy i pedagogiczną drogę Janusza Korczaka jest dotąd mało dostrzegany i rzadko podejmowany w literaturze przedmiotu (wyjątek stanowią tutaj dwie książki: pod redakcją Barbary Puszkin i Marty Ciesielskiej „Stefania Wilczyńska. Słowo do dzieci i wychowawców”, wydana w 2004 r. przez Ośrodek Dokumentacji i Badań Korczakianum oraz najnowsza książka autorstwa Magdaleny Kicińskiej pt. „Pani Stefa” wydana w maju 2015 r.). W otoczeniu Janusza Korczaka było wiele osób, które znacząco wpłynęły na jego życie i działalność pedagogiczną (Maryna Falska, Maria Grzegorzewska, Aniela Domino, Stanisław Liciński) ale Stefa zajmowała wśród nich miejsce szczególne.
Celem publikacji jest jeszcze jeden powrót środowiska teoretyków i praktyków opieki i wychowania do analizy pedagogii i pedagogiki Janusza Korczaka oraz Stefanii Wilczyńskiej w aspekcie ich aktualności wobec współczesnej teorii i rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej.
Jednym ze źródeł monografii są referaty wygłoszone przez uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Aktualność pedagogii oraz pedagogiki Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej”, która odbyła się w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku w maju 2015 r.
W części pierwszej przedstawione zostały biogramy Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej oraz ich niepublikowane dotąd nigdzie pisma.
Część druga traktuje o aksjologii koncepcji i charyzmatycznych osobowościach, które ją stworzyły i realizowały.
Część trzecia została pomyślana jako prezentacja różnych form zastosowania niektórych elementów ich pedagogicznej koncepcji w dzisiejszej rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej.
Publikacja skierowana jest zarówno do teoretyków opieki i wychowania jak i praktyków — rodziców, nauczycieli, opiekunów i wychowawców zawodowych.

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709