Tom XXXVII

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXXVII, seria F: Nauki o Zdrowiu, z. 3: „Holistyczny wymiar opieki nad człowiekiem w naukach o zdrowiu”

Trzeci zeszyt serii Nauki o Zdrowiu poświęcony jest aspektom holistycznego wymiaru opieki nad człowiekiem; składa się on z dwóch części. W pierwszej, która nosi tytuł „Aspekty holizmu w historii oraz perspektywach rozwoju medycyny i pielęgniarstwa” przedstawiono dwa opracowania – dotyczą one uwarunkowań rozwoju pielęgniarstwa zawodowego; ponadto zaprezentowano futurologiczną perspektywę rozwoju medycyny w kontekście współczesnych osiągnięć nauki i techniki. Druga część zeszytu pod hasłem „Interdyscyplinarny wymiar nauk o zdrowiu a holistyczne odniesienie do potrzeb i problemów człowieka w różnym stanie zdrowia” zawiera dwanaście wieloośrodkowych opracowań o charakterze oryginalnym lub poglądowym. Autorzy opierając się na wynikach autorskich badań oraz analizie literatury naukowej prezentują holistyczne odniesienie do złożonych potrzeb i problemów człowieka w różnym wieku i stanie zdrowia. Podkreślony został także aspekt interdyscyplinarności w naukach o zdrowiu.