Tom XXXIV

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXXIV, seria C: Nauki Pedagogiczne, z. 11: „Szkoła wyższa w Polsce i na Ukrainie wobec współczesnych wyzwań europejskich”

Tom powstał w ramach bogatego programu współpracy Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku i Narodowego Uniwersytetu im. Bohdana Chmielnickiego w Czerkasach. Opracowania autorskie prezentowane są w językach ojczystych partnerów wydawnictwa.

Przedstawiony polskim i ukraińskim czytelnikom zbiór monotematyczny ma przybliżyć współczesną problematykę szkoły wyższej i edukacji na poziomie wyższym, oraz wywołać daleko idącą refleksję nie tylko w zaakcentowanych środowiskach akademickich.

Zamiarem i nadzieją redaktorów zbioru jest to, że rozpoczęta w ten sposób praktyka współpracy partnerskiej zachęci nauczycieli akademickich, a szczególnie pedagogów do pogłębionego rozpoznawania i uprawiania owej coraz bardziej złożonej, ale i interesującej problematyki edukacji narodowej, unijnej i światowej XXI wieku.

Zbiór opracowań składa się z dwóch części — polskiej (skupiającej dwanaście artykułów) i ukraińskiej (osiem artykułów). Opracowania polskie mają wymowę raczej ogólną, natomiast ukraińskie mają wymiar skonkretyzowany.

Można przyjąć, że tak skonstruowany zbiór dobrze ilustruje problem szkoły wyższej w obu krajach partnerskich w pierwszej dekadzie XXI wieku.