Aktualny Tom

Zeszyty Naukowe KSW, t. XLII, seria H: Nauki o Bezpieczeństwie i Obronności, z. 1: „Współczesne problemy bezpieczeństwa w ujęciu wieloaspektowym”

Polecamy Państwu kolejny, czterdziesty drugi tom „Zeszytów Naukowych KSW” we Włocławku, seria H: Nauki o Bezpieczeństwie i Obronności. Tom jest zatytułowany „Współczesne problemy bezpieczeństwa w ujęciu wieloaspektowym”, a jego redaktorem jest dr Henryk Stępień prof. nzw. KSW.
Tom zawiera 13 artykułów naukowych w zakresie szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa oraz jedną recenzję wydawniczą. Autorami są znakomici nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych, wykładowcy na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo i higiena pracy i ekonomia.
Bardzo szerokie potraktowanie problematyki bezpieczeństwa — od bezpieczeństwa narodowego poprzez bezpieczeństwo ekonomiczne aż do bezpiecznych warunków pracy — sprawia, że prezentowany tom jest bardzo ciekawą i pożyteczną lekturą.

Attachments