List od Pani Haliny Birenbaum

Dział Promocji KSW 10 Mar , 2014 0 Comments

Treść nadesłanego listu: „Szanowni Wielcy i Drodzy Przyjaciele z Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie” Pozdrawiam Was najserdeczniej i życzę wszelkiej pomyślności Waszej szlachetnej wspaniałej idei i pracy wychowawczej według dr Janusza Korczaka, Nadzwyczajnego Człowieka – Lekarza, Wychowawcy, Pisarza.

Dla mnie książki Janusza Korczaka stanowiły przystań, ukojenie, wiarę w życie i lepszy świat, niż ten mój z dzieciństwa w getcie warszawskim. Zostały wskaźnikiem na dalsze moje życie oraz przekazem dla moich dzieci.”

Wiersz :

Dziękuję za miłość
dziękuję za miłość, która
się objawiła
za jej odczuwanie
dziękuję, że jej doznałam
że również do mnie się zwróciła
dziękuję za tę radość ogromną
za szczęście dumy dobrej
dziękuję za swe istnienie
i że tą grozę przemogłam!

Ukazanie się X Tomu Debiutów Naukowych

Dział Promocji KSW 25 Lut , 2014 0 Comments

Liczba artykułów zawartych w egzemplarzu wynosi siedemnaście. Wśród nich znalazły się artykuły studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, studenta Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku. Szczególną uwagę przykuwa fakt, iż artykuły trojga członków Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie” również znalazły się w Debiutach Naukowych. Wyróżnione osoby to: Paweł Rieske, mgr. Sylwia Małgorzata Piechocka, mgr. Arleta Szyjkowska.

Zimowe ferie z WSHE

Dział Promocji KSW 11 Lut , 2014 0 Comments

W warsztatach wzięły udział dzieci ze świetlicy „Zachęta” we Włocławku. Spotkanie przebiegło w miłej i radosnej atmosferze. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach odpowiadając na zadane pytania. Wykazały się również talentem twórczym malując obrazki przedstawiające życie Janusza Korczaka.

Akcja charytatywna „Pamiętamy o Tobie- Święty Mikołaj i ja”

Dział Promocji KSW 14 Gru , 2013 0 Comments

Akcja ta była niezwykłym doświadczeniem, które wzbudziło w nas przeświadczenie, że warto pomagać innym. Czas jaki można poświęcić innym jest chwilą, która czyni człowieka dojrzalszym i wrażliwszym na potrzeby innych. Kolejne dni były czasem liczenia zebranych pieniędzy, których suma wyniosła około 2500 tysiąca złotych.

III Studencka Konferencja Naukowa „Rodzina w ujęciu dyscyplinarnym”

Dział Promocji KSW 20 Lis , 2013 0 Comments

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Celther Polska. W konferencji wzięli udział słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zaproszeni Goście. Wśród osób zabierających głos w Konferencji znaleźli się wyróżnieni członkowie Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie” w składzie: Paweł Rieske „Rodzinne uwarunkowania zjawiska bezdomności”, mgr. Sylwia Małgorzata Piechocka , „Postawy rodziców wobec dzieci a ich funkcjonowanie w szkole” mgr. Arleta Szyjkowska „Praca zawodowa rodziców a rozwój emocjonalny dziecka”. Wygłoszone poglądy oraz analiza badań wywarły na słuchaczach wiele emocji oraz zachęciły do refleksji. Ostatecznie wygłoszono 13 referatów.

Wyjazd do Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka

Dział Promocji KSW 15 Paź , 2013 0 Comments

W czasie spotkania nie zabrakło rozmów na temat Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej. Podczas wizyty Małgorzata Pietrzak odczytała swój wiersz pt. „Wieczne dziecko”. Podsumowując wizytę Rzecznik Praw Dziecka powiedział: „Jestem pełen podziwu i wdzięczności dla Waszych działań w kierunku edukacji o prawach dziecka na podstawie pedagogiki Janusza Korczaka.”

I Memoriał Piłki Siatkowej im. Janusza Korczaka

Dział Promocji KSW 08 Cze , 2013 0 Comments

Turniej zorganizowany został przez Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej oraz Koło Naukowe „Warsztaty Korczakowskie” w ramach 4 Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości. Pomysłodawcą Turnieju był student Wydziału Nauk Pedagogicznych Paweł Rieske a zorganizował go i przeprowadził mgr Marek Wódecki – Prezes AZS WSHE. Ostatecznie wystartowało w nim 5 zespołów: Wyższe Seminarium Duchowne, Mieszkańcy Schroniska, Media, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej i Akademicki Związek Sportu Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej.

Ukończenie prac nad obrazem Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej

Dział Promocji KSW 25 Paź , 2012 0 Comments

Dzieło malarskie zostało namalowane na powierzchni 2,30 m / 2,50 m. W tle obrazu widać Dom Sierot znajdujący się przy ulicy Krochmalnej 92. Malowidło, które jest znane nie tylko w Polsce, ale również w całym świecie ma na celu przypominać innym o wspaniałej idei Janusza Korczaka oraz ukazać prawdziwy wizerunek tych niezwykłych ludzi.

Konferencja Naukowa pt. Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska. W siedemdziesiątą rocznicę śmierci.

Dział Promocji KSW 17 Paź , 2012 0 Comments

Plan Konferencji Naukowej był następujący:

PROGRAM PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI – 16 października 2012 roku

10.00 – 10.30 – Otwarcie konferencji międzynarodowej – Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska w siedemdziesiątą rocznicę śmierci.

10.30 – 14.30 – naukowa sesja plenarna

10.30 – 11.00 – prof. dr hab. Jadwiga Bińczycka – honorowy Prezes Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka – Janusz Korczak wobec wyzwań współczesnej edukacji

11.00 – 11.30 – Barbara Sochal – Prezes Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka – Rok korczakowski w Polsce

11.30 – 12.00 – Prof. dr hab. Heliodor Muszyński – Podstawowe założenia koncepcji pedagogicznej Janusza Korczaka

12.00 – 13.00 – Uroczyste otwarcie Sali im. Janusza Korczaka I Stefanii Wilczyńskiej, Małgorzata Pietrzak ” List Janusza Korczaka do potomnych”, ” Wieczne dziecko „

13.30 – 14.00 – Prof. dr hab. Marian Bybluk – Janusz Korczak w Rosji

14.00 – 14.30 – dr Ireneusz Pyrzyk – Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska -pedagogiczne małżeństwo

14.30 – 15.30 – przerwa obiadowa

15.30 – 17.00 – naukowa sesja plenarna – część druga

15.30 – 16.00 – Koło Naukowe „Persona” – Janusz Korczak w opinii studentów

Konferencja prasowa

Dział Promocji KSW 10 Paź , 2012 0 Comments

W wspomnianej konferencji prasowej uczestniczyli: Jego Magnificencja Rektor WSHE prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski, Prorektor Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej ks. dr Tomasz Siuda, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych WSHE dr Ireneusz Pyrzyk prof. nzw. WSHE oraz przedstawiciele Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie”. Warto podkreślić, że rok 2012 był rokiem wyjątkowym nie tylko ze względu na samą osobę Starego Doktora, ale również ze względu na dokonania naszego Koła Naukowego.