UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Regulamin Klubu Absolwenta WSHE

1. Cel Klubu Absolwenta WSHE

Głównym celem Klubu Absolwenta WSHE jest utrzymywanie i kształtowanie więzi oraz współpraca Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku z absolwentami. Po zakończeniu studiów w Uczelni absolwenci mogą nadal pełnić w jej życiu ważną rolę, przyczyniając się do jej promocji i rozwoju.

Klub Absolwenta WSHE to przedsięwzięcie o charakterze promocyjno-integracyjnym dające możliwość korzystania ze specjalnie opracowanej oferty adresowanej absolwentom WSHE we Włocławku wszystkich roczników.

2. Warunki Przystąpienia do Klubu Absolwenta WSHE

Członkiem Klubu Absolwenta WSHE może być osoba fizyczna, będąca absolwentem WSHE we Włocławku, która spełniła wszelkie wymogi formalne niezbędne do uznania jej za Członka Klubu Absolwenta WSHE i została wpisana do bazy Członków Klubu.

Uprawnione do skorzystania z oferty, w tym do uzyskania Karty Klubu Absolwenta WSHE, są osoby, które uzyskały w WSHE tytuł licencjata, inżyniera, magistra, oraz absolwenci studiów podyplomowych.

Nieuprawnione do korzystania z oferty są osoby, które zaliczyły wszystkie egzaminy, lecz nie złożyły z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego.

Warunkiem uczestnictwa w Klubie jest wypełnienie deklaracji członkowskiej w formie ankiety elektronicznej.

Przystępując do Klubu absolwent wyraża zgodę na wykorzystanie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych zawartych w Ankiecie Absolwenta WSHE przez

Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku, dla celów związanych z funkcjonowaniem Klubu.

Rezygnacja z udziału w Klubie musi być dokonana pisemnie. Do pisma w tej sprawie należy dołączyć Kartę Absolwenta WSHE.

3. Karta Absolwenta WSHE

Karta Absolwenta WSHE jest formą identyfikacji uczestników Klubu. Wydaje ją Pełnomocnik Rektora ds. kontaktów z Absolwentami.

Karta upoważnia do korzystania z oferty Klubu oraz do korzystania ze zniżek przy zakupie towarów i usług firm oraz instytucji współpracujących z Klubem - Partnerów Klubu. Rodzaj towarów i usług, wysokość i rodzaj zniżek regulują odrębne umowy zawierane między WSHE a instytucjami, firmami – Partnerami Klubu.

Aktualna lista Partnerów Klubu jest publikowana na stronie internetowej Klubu.

4. Baza uczestników Klubu Absolwenta WSHE

Dane uczestników Klubu są gromadzone w elektronicznej bazie uczestników Klubu Absolwenta WSHE.

Prawo do wykorzystania, przetwarzania i publikowania danych osobowych zgromadzonych w bazie uczestników ma wyłącznie Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku dla celów związanych z funkcjonowaniem Klubu.

Dane teleadresowe absolwentów znajdujące się w bazie są udostępniane wyłącznie uczestnikom Klubu za zgodą osób, których dane dotyczą.

5. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi.

WSHE wybiera na Partnera Klubu instytucję godną zaufania wyróżniając ją w ten sposób spośród innych podmiotów funkcjonujących na rynku.

Wyboru Partnera dokonuje Pełnomocnik Rektora ds. kontaktów z Absolwentami wraz z Działem Promocji WSHE po uprzednim zapoznaniu się z działalnością i ofertą instytucji.

Partner Klubu wyróżnia uczestników Klubu Absolwenta WSHE spośród grona swoich klientów udzielając rabatu w opłatach za oferowane towary i usługi.

Informacje o Partnerze (logo, adres, adres strony internetowej) oraz oferta kierowana do uczestników Klubu Absolwenta WSHE znajdują się w materiałach informacyjnych oraz na stronie internetowej Klubu.

Szczegółowe warunki współpracy między Partnerem a Klubem Absolwenta WSHE określa umowa partnerska.

Istnieje możliwość podjęcia innych form współpracy z Klubem Absolwenta WSHE (np. fundowanie nagród, specjalne oferty promocyjne) przez Partnerów Klubu oraz podmioty nie będące Partnerem.