UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

O nas

Głównym celem Klubu jest utrzymywanie i kształtowanie więzi oraz współpraca WSHE z absolwentami. Po ukończeniu studiów absolwenci Szkoły mogą nadal pełnić w jej życiu ważną rolę, przyczyniając się do jej promocji i rozwoju. Służą temu spotkania, serwis informacyjny o wydarzeniach na uczelni oraz wspólne projekty. Klub Absolwenta WSHE to przedsięwzięcie o charakterze promocyjno-integracyjnym dające absolwentom WSHE wszystkich roczników możliwość korzystania ze specjalnie opracowanej oferty.

W szczególności celem Klubu jest:

  • Uzyskiwanie informacji na temat oczekiwań społecznych wobec Uczelni w stopniu pozwalającym na wykorzystanie w kreowaniu wizerunku Uczelni oraz na pomoc w określaniu aktualnej roli i jej miejsca w społeczeństwie;
  • Pozyskiwanie wszechstronnego wsparcia dla rozwoju Uczelni.
  • Pozyskiwanie środków dla Fundacji na rzecz rozwoju Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku "Vladislawia"
  • Zapewnienie Członkom Klubu:
    - Bezpośredniego dostępu do informacji o Uczelni, zarówno o jej możliwościach dydaktycznych, jak i o prowadzonych badaniach oraz ich wynikach;
    - Możliwości wspierania jej rozwoju poprzez inicjowanie i uczestniczenie w konkretnych przedsięwzięciach administracyjnych i merytorycznych;
    - Możliwości odnawiania i nawiązywania kontaktów z absolwentami różnych kierunków i roczników, a także dawnymi kolegami.

Członkiem Klubu Absolwenta WSHE może być osoba fizyczna, będąca absolwentem WSHE, która spełniła wszelkie niezbędne wymogi formalne, wypełniła poprawnie ankietę – deklarację członkowską, zaakceptowała regulamin Klubu i została wpisana do Bazy Członków Klubu.

Uprawnione do korzystania z oferty, w tym uzyskania Karty Absolwenta WSHE, są osoby, które uzyskały w WSHE tytuł: licencjata, inżyniera, magistra oraz absolwenci Studiów podyplomowych. Nieuprawnione do korzystania z oferty są osoby, które zaliczyły wszystkie egzaminy (uzyskały absolutorium), lecz nie obroniły pracy dyplomowej. Warunkiem członkostwa w klubie jest wypełnienie elektronicznej ankiety – deklaracji członkowskiej. Po weryfikacji danych następuje nadanie statusu klubowicza, co potwierdzane jest wydaniem karty członkowskiej.

KLUB ABSOLWENTA WSHE - ANKIETA

Karta Członka Klubu Absolwenta WSHE

karta absolwenta 1   karta absolwenta 2