UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem
< Powrót do galeria

Wojna i okupacja niemiecka na Kujawach i Pomorzu. W 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie

piątek, 22, maj 2015

W dniu 21 maja w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku odbyła się konferencja naukowa pt. Wojna i okupacja niemiecka na Kujawach i Pomorzu. W 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. Organizatorem konferencji było Włocławskie Towarzystwo Naukowe przy współorganizacji naszej Uczelni oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Celem spotkania naukowego było przybliżenie współczesnym pokoleniom Polaków najważniejszych
wydarzeń, które miały miejsce na ziemiach polskich przed 70 laty - w latach 1939-1945. Założeniem organizatorów konferencji było także upamiętnienie żołnierzy polskich, walczących na wszystkich frontach II wojny światowej oraz przypomnienie ich wkładu w wyzwolenie ojczyzny spod okupacji niemieckiej.
Do udziału w konferencji zostali zaproszeni naukowcy – historycy reprezentujący akademickie ośrodki naukowe w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, Elblągu, Warszawie oraz Gdyni. Opiekę naukową nad konferencją sprawowali: dr Władysław Kubiak (Włocławek) oraz prof. dr hab. Zbigniew Karpus (Toruń). Obradom przewodniczył prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski. Na konferencji licznie zebrali się przedstawiciele włocławskiego środowiska nauki, edukacji i kultury oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych.
Wygłoszone referaty:

 • II wojna światowa w literaturze polskiej - prof. dr hab. Andrzej Kunert (Warszawa)
 • Straty narodu polskiego w wyniku okupacji niemieckiej na Pomorzu na przykładzie powiatu świeckiego - prof. dr hab. Zbigniew Karpus (Toruń)
 • Problemy międzynarodowego ładu archiwalnego w Europie środkowej po zakończeniu II wojny światowej - prof. dr hab. Władysław Stępniak  (Warszawa)
 • Straty i szkody ludności polskiej w powiecie włocławskim w okresie okupacji niemieckiej - dr Władysław Kubiak (Włocławek)
 • Straty ludzkie Wojska Polskiego w latach II wojny światowej (próba zbilansowania) - prof. dr hab. Waldemar Rezmer (Toruń)  
 • Wzajemne relacje polskich i niemieckich mieszkańców Kujaw zachodnich w obliczu wybuchu wojny w 1939 roku - dr hab. Tomasz Łaszkiewicz (Inowrocław-Toruń)
 • Instytucje niemieckiego wymiaru sprawiedliwości we Włocławku i regionie w latach 1939-1945. Przyczynek do badań - dr Tomasz Dziki (Włocławek)
 • Polityka okupanta niemieckiego wobec polskich archiwaliów podczas II wojny światowej - dr Ewa Rosowska (Warszawa)
 • Sytuacja Żydów w Bydgoszczy podczas II wojny światowej - prof. dr hab. Zdzisław Biegański (Bydgoszcz)
 • Pamiątki z II wojny światowej w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – mgr Tomasz Wąsik (Włocławek)
 • Duchowieństwo katolickie Włocławka i okolicy pod okupacją niemiecką (1939-1945) - ks. dr hab. Józef Dębiński (Toruń)
 • Sytuacja ludności żydowskiej Kujaw w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej -     prof. dr hab. Aleksander Lasik (Bydgoszcz)
 • Walki na Bałtyku podczas II wojny światowej - dr Michał Glock (Elbląg)
 • Twierdza Toruń podczas walk na Pomorzu w styczniu – lutym 1945 r. - mgr Mirosław Basiewicz (Toruń)
 • Topografia miejsc pamięci o II wojnie światowej w województwie kujawsko – pomorskim - dr Katarzyna Kącka (Toruń)
 • Polityka okupanta niemieckiego na Ziemi Dobrzyńskiej - dr Hanna Szczechowicz (Włocławek)
 • Niemiecka polityka narodowościowa realizowana na Pomorzu podczas II wojny światowej na przykładzie Bydgoszczy - dr Marek Romaniuk (Bydgoszcz)

Konferencja naukowa zorganizowana była ze środków finansowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.