UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Razem dla MłodychINFORMACJA PODSTAWOWA

Fundacja na Rzecz Rozwoju WSHE we Włocławku „Vladislawia” realizuje projekt pn. RAZEM DLA MŁODYCH w ramach zadania publicznego pt. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w tym m.in. zajęć sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych, rozwijających zainteresowania itp. Zadanie publiczne wspierane jest przez Gminę Miasto Włocławek.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Projekt RAZEM DLA MŁODYCH to cykl warsztatów rozwijających umiejętności interpersonalne i sprawność fizyczną wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z włocławskich szkół. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny i różnorodny, rozwijający talenty społeczne i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu oraz zagrożeniom patologiom. W projekcie udział wezmą uczniowie z 3 włocławskich gimnazjów i 3 włocławskich szkół ponadgimnazjalnych.

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

 1. Zdobycie umiejętności interpersonalnych
 2. Zdobycie wiedzy na temat świadomego funkcjonowania i radzenia sobie ze stresem
 3. Poprawa kondycji fizycznej.
 4. Zbudowanie więzi społecznych między uczestnikami.
 5. Wzrost poczucia własnej wartości
 6. Nauka tolerancji, współpracy i współdziałania

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU

01 maja 2015 roku – 20 listopada 2015 roku

SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM

Zgodnie za założeniami programowymi w Projekcie biorą udział 3 włocławskie gimnazja i 3 włocławskie szkoły ponadgimnazjalne
W czerwcu 2015 roku Projekt jest realizowany w:

 • Gimnazjum Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku
 • Gimnazjum nr 5 Integracyjnym w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku
 • Gimnazjum nr 2 we Włocławku

We wrześniu i październiku 2015 roku realizowany będzie w 3 wybranych włocławskich szkołach ponadgimnazjalnych.

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU

 • Radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami
 • Jak być asertywnym?
 • Komunikacja interpersonalna – droga ku porozumieniu
 • Dylematy ludzi młodych
 • Zajęcia Krav Maga

 

KOORDYNATOR PROJEKTU

mgr Ilona Wilińska, e-mail: ilona.wilinska@ksw.wloclawek.pl, tel. 660 722 691