UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zarządzenia Rektora i inne dokumenty

 

Semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019


POBIERZ Zarządzenie Rektora nr 31/2018 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie terminu składania wniosków o ubieganie się o pomoc materialną w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 dla studentów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

POBIERZ Zarządzenie Rektora nr 32/2018 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

POBIERZ Zarządzenie Rektora Nr 38/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie terminu składania wniosków o ubieganie się o pomoc materialną w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 dla studentów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

POBIERZ Zarządzenie Rektora Nr 39/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

Propozycja Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dotycząca maksymalnej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2017/2018


Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. - 2.577 zł