UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Komputeryzacja

Początki komputeryzacji Biblioteki sięgają roku 1998, kiedy rozpoczęto katalogowanie książek opierając się na programie MAK. Jednak do pełnej automatyzacji prac Biblioteki program ten został oceniony jako niewystarczający i wraz z uruchomieniem Biblioteki przy ul. Piwnej 3 podjęto decyzje o zakupie Zintegrowanego Systemu Obsługi Biblioteki SOWA.

System ten funkcjonuje od maja 1999 roku. Wraz z uruchomieniem sieci komputerowej obejmującej Uczelnię, zakupione zostały moduły do obsługi Wypożyczalni, co pozwoliło z początkiem roku akademickiego 2000/2001 rozpocząć komputerową ewidencję czytelników oraz wypożyczeń książek. Odbywa się to z wykorzystaniem kodów kreskowych, w które zaopatrzone są zarówno książki Biblioteki Głównej, jak również legitymacje czytelników. Przy pomocy czytnika kodów kreskowych poszczególne pozycje książkowe wprowadzane są na komputerowe konta użytkowników Biblioteki. Eliminuje to błędy, które mogą powstawać podczas tradycyjnego systemu wypożyczeń.
biblioteka 04Od 1 czerwca 2001 roku czytelnicy mogą zapoznawać się z zasobami książnicy uczelnianej poza jej siedzibą, wykorzystując komputer z podłączeniem do Internetu. Katalog ten umożliwia wyszukiwanie książek według nazwiska autora, tytułu oraz wydawnictwa, a także hasła przedmiotowego. Od czerwca 2003 r. na stronie www znajduje się również katalog czasopism biblioteki. System ten ułatwi dostęp do informacji o zasobach książkowych i czasopiśmienniczych Biblioteki Głównej osobom studiującym zaocznie, które rzadziej niż studenci studiów dziennych mają okazję kontaktować się z Biblioteką.
Doceniając rangę postępu w dziedzinie automatyzacji docierającej również do świata nauki, Biblioteka czyni starania o pozyskiwanie dostępu do światowych baz danych poprzez sieć Internet.  Od kwietnia 2009 r. biblioteka oraz pracownicy w całej Uczelni uzyskali dostęp do Systemu Informacji Prawnej "Legalis on-line", aktualizowanego w trybie tygodniowym. Uzyskanie tak szerokiego dostępu poprzez Internet zapewnia komfort pracy na wszystkich stanowiskach pracowniczych i studenckich w Czytelni Biblioteki Głównej.
15 lutego 2010 r. Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej przystąpiła do projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nazwie Wirtualna Biblioteka Nauki (www.wbn.edu.pl). Tym samym uzyskała bezpłatny dostęp do komercyjnych baz danych zawierających artykuły z zagranicznych czasopism naukowych (EBSCO Publishing, Elsevier Scopus, Web of Knowledge, Nature, Wiley oraz Springer). Studenci i kadra naukowo-dydaktyczna naszej Uczelni otrzymała tym samym możliwość korzystania z nowego i jakże cennego narzędzia badawczego.  Biblioteka uzyskała również dostęp do dwóch baz e-booków :E-Publikacje Nauki Polskiej oraz IBUK Libra. Czytelnicy mogą korzystać z ich zasobów w sieci uczelnianej oraz na komputerach osobistych .
W czytelni Biblioteki Głównej można przygotowywać teksty, prezentacje I wykresy na bazie programu Office 2003 .