UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czasopisma elektroniczne

polskie

Bankowość. Finanse. Samorząd: Wiedza on-line

Baza  zapewnia studentom oraz nauczycielom akademickim bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji czasopism o tematyce: bankowość, finanse, administracja samorządowa (wydania bieżące oraz wieloletnie archiwum):  "Miesięcznik Finansowy BANK",  "Nowoczesny Bank Spółdzielczy", "Europejski Doradca Samorządowy",  "Finansowanie Nieruchomości",  "Kurier Finansowy". Program jest niepowtarzalną okazją połączenia edukacji z praktyką i dotarcia do wiedzy wybitnych specjalistów, analityków, przedstawicieli biznesu, nauki i polityki gospodarczej. W pismach znajdują się informacje z pierwszej ręki, obszerne komentarze dotyczące bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie, wywiady poświęcone kluczowym, współczesnym problemom i wiele innych specjalistycznych materiałów. Pracę z tekstem ułatwia możliwość archiwizowania, wyszukiwania, zaznaczania, robienia notatek oraz drukowania wybranych fragmentów

http://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6387:bankowo-finanse-samorzd-wiedza-on-line&catid=368:studenci&Itemid=266

Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne

Baza zawiera informację oraz linki do ponad 2000 tytułów czasopism polskich. Czasopisma udostępniają na swych stronach WWW spisy treści i/lub abstrakty - jak również w wielu przypadkach, pełne teksty artykułów. Bazę można przeszukiwać według m.in. tytułu, wydawcy, ISSN. Serwis przygotowywany jest przez pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej tejże Uczelni. Bazę tworzą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski.

http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/

Lista czasopism punktowanych MNiSzW za rok 2015

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części:
1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - 11.114 czasopism naukowych
2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - 2.212 czasopism naukowych
3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) - 4.111 czasopism naukowych

http://www.czasopismapunktowane.pl/zagraniczne

Wirtualna Biblioteka Nauki

Licencja krajowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 Elsevier - baza produkowana przez ScienceDirect - oddział wydawnictwa Elsevier (Holandia) zawiera elektroniczne wersje czasopism tego wydawnictwa. Są to czasopisma przede wszystkim z zakresu nauk technicznych, chemii, fizyki i matematyki oraz przyrodniczych i medycznych. Uczestnicy konsorcjum mają dostęp (na czas trwania licencji) do wspólnej kolekcji czasopism tzw. Freedom Collection zawierającej obecnie około 1780 czasopism bieżących oraz około 350 tytułów archiwalnych, które nie są już kontynuowane. Zasoby dostępne dla konsorcjum w ramach Freedom Collection oraz prenumeraty elektronicznej obejmują roczniki archiwalne od 1995 roku.

Dostęp z komputerów w WSHE: http://vls2.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=elsevie

Nature

Czasopismo elektroniczne Nature jest udostępniane od roku 2010 w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich. Licencje te zostały odnowione na rok 2013. Czasopismo Nature jest dostępne z serwera Nature Publishing Group (NPG). Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2013 dostęp do roczników 2009-2013 itd.), a roczniki od 2010 będą archiwizowane na serwerze krajowym.

Dostęp z komputerów WSHE: http://www.nature.com/nature/index.html


Science

Czasopismo elektroniczne Science jest udostępniane od roku 2010 w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich. Licencje te zostały odnowione na rok 2013.

Czasopismo Science jest dostępne z serwera American Association for the Advancement of Science. Dostępna jest także prezentacja instruktażowa o serwerze Science. Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 roku w okresie trwania licencji i nie przewiduje krajowej archiwizacji.

Dostęp z komputerów WSHE: http://www.sciencemag.org/magazine
Springer - czasopisma oraz kolekcja książek elektronicznych Springer są udostępniane od roku 2010 w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja ta została odnowiona na rok 2013, obejmuje ok. 1960 czasopism bieżących oraz ok. 390 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi na serwerze rocznikami archiwalnymi (dla ok. 1290 tytułów dostępne są głębokie archiwa do 1 wolumenu włącznie), patrz katalog czasopism na rok 2012 i 2013.

Dostęp z komputerów w WSHE: http://vls2.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer


Wiley

Czasopisma Wiley (dawna nazwa Wiley-Blackwell) są udostępniane od roku 2012 w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej, która została odnowiona na rok 2013. Czasopisma te są dostępne na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Licencja krajowa obejmuje aktualizowany corocznie zbiór czasopism "Full Collection", który zawiera obecnie 1371 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. Roczniki z okresu licencji (od 2012 roku) będą archiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju. W ramach licencji krajowej nie są na razie dostępne czasopisma spoza kolekcji Full, tj. ok. 170 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych (w tym od roku 2013 czasopisma American Geophysical Union, patrz dodatkowy arkusz "Czasopisma poza kolekcją" dołączony do katalogu Full Collection), gdyż czasopisma te nie uzyskały finansowania MNiSW.

Dostęp z komputerów WSHE: http://onlinelibrary.wiley.com/