UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Bazy danych


Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej KSW


1. EBSCO Publishing

Baza oferuje użytkownikom w Polsce na 2010 rok dostęp online do pakietu podstawowego następujących baz danych w ramach licencji krajowej : Academic Search Complete, Business Search Complete i Regional Business News, Agricola, Health Source-Nursing/Academic Edition, Health Source-Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source, Medline, ERIC, LISTA oraz GreenFile.

Bazy te są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych.

Dostęp z komputerów na terenie WSHE: http://search.ebscohost.com/


2. Scopus

Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera ponad 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Scopus jest udostępniany z platformy SciVerse na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji. Od 2012 roku Scopus jest udostępniany w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM, która ta została odnowiona na rok 2013.

Dostęp z komputerów na terenie WSHE : http://www.scopus.com/home.url?zone=header&origin=resultslist


3. Web of Knowledge

Pakiet bazy danych Web of Knowledge produkowanych przez firmę Thomson Reuters jest udostępniany od roku 2010 w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej, która została odnowiona na rok 2013. Licencja obejmuje pakiet Web of Science (WoS), który zawiera 3 indeksy cytowań: Science Citation Index Expanded (SCIE z rocznikami od 1945), Social Sciences Citation Index (SSCI z rocznikami od 1956), Art and Humanities Citation Index (AHCI z rocznikami od 1975). Ponadto licencja obejmuje dodatkowy indeks cytowań Conference Proceedings Citation Index (CPCI, w tym części Science i Social z rocznikami od 1990) oraz bazę Journal Citation Reports JCR (dostęp do najświeższego opublikowanego rocznika). Pakiet WoS jest ponadto archiwizowany, na bieżąco aktualizowany i udostępniany na serwerze w ICM (na razie zgromadzone są roczniki WoS począwszy od 1996). Archiwizacją w ICM objęta będzie także baza JCR, natomiast baza CPCI jest udostępniana tylko na serwerze wydawcy i w czasie trwania licencji tzn. bez prawa archiwizacyjnego. Rekordy w indeksach cytowań zawierają streszczenia artykułów, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska). Kryteria, które muszą spełnić czasopisma indeksowane w WoS oraz przebieg procesu selekcji czasopism można znaleźć na stronie The Thomson Reuters Journal Selection Process. Od roku 2010 w bazach WoS indeksowane są artykuły z ponad 12.000 tytułów bieżących czasopism. JCR zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych, oraz podaje wskaźniek Impact Factor. W bazie CPCI indeksowane jest około 150.000 sprawozdań konferencyjnych. Poprzez platformę Web of Knowledge dostępne są także baza Medline oraz dodatkowe narzędzia EndNote Web i Researcher ID. Więcej o produktach firmy Thomson można dowiedzieć się z opracowania przygotowanego przez Wydawcę.

Dostęp z komputerów na terenie WSHE :

http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=U2gna9@pG5CKN94n2Em&preferencesSaved=


4. CEON – Centrum Otwartej Nauki

Istotnym obszarem aktywności Centrum Otwartej Nauki jest udostępnianie treści naukowych w postaci cyfrowej. Zapewnia ono otwarty dostęp do polskich treści naukowych, a także dostęp (ograniczony do polskiego środowiska naukowego) do publikacji naukowych wiodących komercyjnych wydawców zagranicznych. Ściśle współpracuje z bibliograficznymi, abstraktowymi i pełnotekstowymi bazami danych z różnych dziedzin wiedzy, tworzy własne kolekcje oraz umożliwia otwarty dostęp do polskich czasopism naukowych. CEON udostępnia współczesne książki naukowe oraz oferuje autorom możliwość archiwizacji i udostępniania publikacji w repozytorium.

 Obecnie na Platformie dostępne są następujące kolekcje:

  • Elsevier Science - kolekcja zawierająca elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Elsevier;
  • Springer - kolekcja zawierająca elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Springer;
  • BazTech - bbibliograficzno – abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska, uzupełniana o pełne teksty artykułów;
  • AGRO - bibliograficzna baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i technicznych, uzupełniana o abstrakty i pełne teksty artykułów;
  • DML-PL - pełnotekstowa baza danych, przechowująca bieżące i archiwalne artykuły z polskich czasopism matematycznych;
  • BazHum - bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, uzupełniana o pełne teksty artykułów;
  • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) - baza publikująca angielskie streszczenia artykułów i rozpraw z czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, wydawanych w Europie Środkowej;
  • BazEkon - bibliograficzna pełnotekstowa baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych.

Dostęp : http://ceon.pl